Primarul unei comune, acuzat de conflict de interese de ANI pentru 4 hectare de pășune. Edilul se declară nevinovat

0

Primarul comunei Blândești, Stelian Maxim, este acuzat de conflict de interese administrativ de către Agenția Națională de Integritate.

Acesta este acuzat că în calitate de fost consilier local ar fi votat o hotărâre de Consiliu Local prin care și-a închiriat o parte din pășunea comunală, iar în calitatea actuală de primar a verificat singur lucrările obligatorii pe care trebuia să le facă pe acea pășune.

”În calitate de consilier local, a votat Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea închirierii pajiștii prin licitație publică (teren în suprafață de 542,58 ha situat în satele Blândești, Cherchejeni, Soldănești, aparținând domeniului privat al comunei Blândești). De asemenea, în calitate de consilier local, persoana evaluată a votat Hotărârea Consiliului Local privind scăderea taxei de participare la licitație privind închirierea pajiștii comunale aparținând comunei Blândești și modificarea punctului 10 în caietul de sarcini. Totodată, persoana evaluată a încheiat cu C.L. al comunei Blândești, județul Botoșani, un contract de închiriere pentru o parte din acea suprafață de teren. Ulterior, în calitate de primar, acesta a participat la adoptarea unei Hotărâri prin care s-a împuternicit pe sine însuși pentru verificarea lucrărilor efectuate pe pajiștea situată în satele Blândești, Cerchejeni, Soldănești, aparținând domeniului privat al comunei Blândești”, a anunțat public Agenția Națională de Integritate.

Primarul spune că este nevinovat și că a închiriat 4 hectare de pășune pentru 10 vaci

Edilul comunei Blândești spune că este nevinovat și că a fost forțat de fosta conducere a primăriei să voteze o hotărâre de CL pentru închirierea pășunii către crescătorii de animale pentru că doar persoanele juridice aveau acces la pășune, în forma propusă de vechea administrație.

Stelian Maxim, primar Blândești. Sursa foto: Facebook

”Nu am primit nimic oficial la Primărie, nici personal de la ANI. Am formulat o întâmpinare la Agenția de Integritate, dar ce va fi vom vedea. Când voi primi ceva oficial mă voi apăra, dar eu sunt nevinovat. Am închiriat 4,04 hectare de pășune pentru că aveam 10 vaci și pășunea se dădea în funcție de numărul de animale. Vechea conducere a Primăriei nu a respectat Ordonanța 34 prin care trebuia să dea pășunea crescătorilor de animale și am fost nevoit să fac o hotărâre de consiliu local prin care am modificat în caietul de sarcini participarea la licitație și am introdus și crescătorilor de animale persoane fizice, pentru că erau doar persoanele juridice, asociațiile și cooperativele”, a declarat în apărarea sa primarul Stelian Maxim.

ANI a transmis că persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

Maxim este acuzat că a încălcat următoarele prevederi legale:

  • art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;
  • art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Conflictele de interese pentru președinții și vicepreședinții consiliilor județene sau consilierii locali și județeni sunt prevăzute în art. 46 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare”;

art. 46 din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. (2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispozițiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanța de contencios administrativ. Acțiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”;

  • art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine […] a) pentru soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv”;
  • art. 77 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(1) Consilierii județeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situațiile prevăzute la alin. 1, consilierii locali şi consilierii județeni sunt obligați să anunțe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunțarea interesului personal şi abținerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul – verbal al şedinței”.

Ce riscă primarul din Blândești?

Potrivit ANI: „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *