6,3 milioane lei pentru rețeaua de apă în comuna Roma

0

Pe 11 iulie va avea loc licitația pentru depunerea ofertelor de proiectare și execuție pentru obiectivul Înființare sistem alimentare cu apă potabilă în comuna Roma.

Valoarea estimată a licitației este de 6,3 milioane lei, fără TVA, iar finanțarea se face prin PNDL.

Durata contractului este de 84 luni, si este formata din perioada de proiectare a lucrărilor 3 luni, perioada de execuție a lucrărilor de 21 luni și perioada de notificare a defectelor de 60 luni.

Valoarea estimata este de 6.348.481,00 lei fără TVA, conform devizului general al investiției si a bugetului proiectului , prin cumularea următoarelor capitole si subcapitole. 

 

 

În anunțul de licitație se specifică faptul că valoarea totală este compusă din Servicii de proiectare (147.378,00 lei): 3.3.2.Proiect tehnic – 81.007,00 lei 3.3.3.Detalii de execuție – 22.124,00 lei 3.3.5.Documentații pentru avize, acorduri, autorizații (DATC) – 11.062,00 lei 3.6.1.Asistenţă tehnică din partea proiectantului – 33.185,00 lei Execuție lucrări ( 6.201.103,00 lei): 1.2.Amenajarea terenului – 6.775,00 lei 1.3.Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială – 6.775,00 lei 2.1.Cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție – 202.00,00 lei 4.1.Construcții și instalații – 4.622.874,00 lei 4.2.Montaj utilaje tehnologice – 130.373,00 lei 4.3.Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj- 1.236.290,00 lei 5.1.Organizare de șantier- 150.413,00 lei 6.2. Probe tehnologice și teste – 47.603,00 lei TOTAL PROIECTARE + EXECUȚIE= 6.348.481,00 LEI.

 

loading…

 

Loading…

De asemenea, proiectul mai prevede o sumă de 585.518,00 lei pentru cheltuielile diverse si neprevăzute.

”Cheltuielile diverse si neprevăzute pot fi accesate doar în condițiile prevăzute expres de lege printr-un act adițional sau prin derularea unei noi proceduri de atribuire”, se precizeacă în anunțul de licitație.
Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *