Direcția Agricolă și APIA merg în control la cei 77 de fermieri care au solicitat sprijin prin programul Legume 2021

0

 
 

În această perioadă, echipele mixte formate din inspectori Direcția pentru Agricultură Județeană BOTOȘANI și APIA BOTOȘANI fac verificări pe teren la cei 77 de solicitanți ai ajutorului de MINIMIS conform HG 651/2021.

Criterii de eligibilitate pentru obținerea ajutorului de minimis:

– sa fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA;

– să solicite ajutorul de minimis prevăzut de HG nr. 651/2021;

– să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu una dintre culturile: ardei gras și/sau ardei lung, castraveți, tomate, vinete;

– să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate;

– să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu legume în spaţiile protejate, în anul 2021;

– să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat începând cu data înfiinţării culturii și avizat de oficiul fitosanitar județean;

– să facă dovada valorificarii producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcție de forma de organizare.

  

Producțiile minime:

în sere:

2900 kg/1000 mp pentru ardei gras și/sau lung;

5000 kg/1000 mp pentru castraveți;

8500 kg/1000 mp pentru tomate;

3000 kg/1000 mp pentru vinete;

în solarii:

1600 kg/1000 mp pentru ardei gras și /sau lung;

3000 kg/1000 mp pentru castraveți;

3200 kg/1000 mp pentru tomate;

2000 kg/1000 mp pentru vinete;

Beneficiarii au obligația transmiterii, în scris, a notificărilor către centrele județene / locale / unde au depus cererea de înscriere în Program în vederea efectuării controlului la fața locului în termen de 10 zile înainte de recoltare.

 

 

Verificările la fața locului se efectuează de către echipe mixte formate din reprezentanți ai APIA și DAJ în termen de 7 zile de la notificare – APIA confirmă suprafața și cultura pentru care se solicită ajutor de minimis, iar reprezentanții DAJ efectuează evaluarea producției.

Pentru obţinerea sprijinului, după efectuarea verificărilor în teren, urmare a notificării, fermierii au obligaţia să depună la centrele județene / locale APIA unde au depus cererea de înscriere, documentele justificative prevăzute la art. 9 alin. (3) din HG nr. 651/2021, precum și copia Registrului de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat la zi şi avizat de oficiul fitosanitar judeţean, până la data de 3 decembrie 2021,

Valorificarea producției se realizează în perioada 02 noiembrie-02 decembrie 2021.

Dovada valorificării producției de legume în spații protejate o constituie bonul fiscal/ factura / fila din carnetul de comercializare.

Valoarea ajutorului de minimis este de 2.000 de euro și se acordă în lei, la cursul de schimb valutar de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria C nr. 323 din 1 octombrie 2020.

Comunicat de presă Direcția pentru Agricultură Județeană Botoșani
Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *