Nici șomeri nu mai avem! 2,61% – rata şomajului la Botoșani în luna decembrie 2019

0

La sfârșitul lunii decembrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani erau înregistrați 3.571 șomeri (din care 1,538 femei), rata șomajului fiind de 2,61%. 

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,58% , în această lună acest indicator a înregistrat o creștere cu 0,03 pp.

 

Din totalul de 3.571 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Botoșani, 954 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.617 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.342 șomeri provin din mediul rural și 1.229  sunt din mediul urban.

 

  

 

 

 

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

 

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 3.571
< 25 ani 436
între 25-29 119
între 30-39 496
între 40-49 975
între 50-55 687
peste 55 ani 858

 

Șomerii cu studii primare au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Botoșani (38,84%). Șomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 26,55% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu învățământ liceal 18,62%, cei cu studii superioare sunt 3,50 %, iar cei cu învățământ postliceal  1,62% .

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.794 persoane foarte greu ocupabile,1.416 greu ocupabile,164  mediu ocupabile, iar 197 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Botoșani sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM  Botoșani la adresa www.anofm.ro.

 

Director executiv,

Teodor Dimitriu

 

Compartiment Comunicare,

Gabriela Vranciuc

 

 

 

 

 

 Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *