Lucrările de decolmatare și reprofilare a cursurilor de apă a râurilor Podriga, Vorona, Jijia, Bașeu

0

Comunicat de presă: Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani continuă, în această perioadă, lucrările specifice domeniului gospodăririi apelor în interesul populației. 

În comuna Mileanca, pe cursul de apă Podriga, personalul de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani execută lucrări de reprofilare a albiei minore. Lucrarea se realizează în parteneriat cu Unitatea Administrativ-Teritorială Mileanca. Se estimează că în această lună lucrarea se fie finalizată.  

Curs de apă Podriga, comuna Mileanca, jud, Botoșani 

 

  

 

De la începutul anului 2020 și până în prezent personalul Sistemului de Gospodărire a Apelor Botoșani a finalizat lucrările la obiectivul ”Asigurarea capacității de transport a albiei minore a râului Jijia, aval acumulare Ezer” pe o lungime de 1 km.

Ca urmare a planificării din Programul Anual de Gospodărire a Apelor, S.G.A Botoșani urmează ca până la finalul anului 2020 să realizeze următoarele lucrări:

  1. Asigurarea capacitatii de transport a albiei râului Bașeu, de pe raza U.A.T. Stiubieni, pe o lungime de 2,7 km;
  2. Asigurarea capacității de transport a albiei râului Baseu, de pe teritoriul U.A.T. Vlăsinești, pe o lungime de 3.10 km;
  3. Asigurarea capacității de transport a albiei minore a cursului de apă Vorona, de pe teritoriul Unității Administrativ-Teritoriale Vorona, pe o lungime de 2 km. Lucrările se vor realiza în parteneriat cu  Unitățiile Administrativ-Teritoriale.

Programele anuale de gospodărire a apelor sunt concepute pe două direcţii principale: asigurarea funcţionalităţii lucrărilor de apărare din administrare, menţinerea acestora la parametrii proiectați şi intervenții pe albiile cursurilor de apă neamenajate pentru asigurarea capacităţii de transport în vederea reducerii riscurilor la inundaţii.

  

Curs de apă Podriga, comuna Mileanca jud. Botoșani

În paralel cu aceste lucrări de asigurare a capacității de transport, personalul Sistemului de Gospodărire a Apelor Botoșani continuă și programul de întreținere a lucrărilor din administrare, aici se pot evidenția lucrările cosiri vegetație manual (aproximativ 57 ha), tăieri vegetație lemnoasă (361 mp), igienizări cursuri de apă neamenajate (36 km), consolidări vegetative (814 ml), lucrări de întreținere și reparații , mentenanță echipamente hidromecanice și instalații electrice, etc.  

Scopul tuturor demersurilor noastre este de a reduce riscul de inundalibitate și de a crește gradul de apărare al localităților.

 

Compartimentul Relaţii cu Presa

 

 

&nbsp

Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *