Firmele de construcții și service-urile auto amendate de ITM cu 100.000 lei

0

Comunicat de presă: Campanie naţională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea 

modului  de  respectare  a  cerinţelor  minime  de  securitate  şi  sănătate în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor şi  întreţinerea  şi repararea autovehiculelor.

 I . Campania s-a desfăşurat  pe  parcursul a şase zile, în perioada  18-23.05.2020.  Având  în  vedere  obiectivele  specifice  ale  Inspecţiei  Muncii  stabilite  atât   prin  lege cât şi prin Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul  2020,  aprobat  de  Inspectorul  General  de  Stat, se  impune  intensificarea  acţiunilor de control în vederea diminuării muncii nedeclarate.

 

  

 

Munca nedeclarată reprezintă un fenomen extrem de nociv, datorită consecinţelor 

sociale  şi economice pe care le produce:

 • persoana   care   prestează   muncă   nedeclarată   este   lipsită   de  protecţie  socială;
  • lipsa drepturilor conferite de un contract de muncă, cum ar fi cele la concediu remunerat şi la concediu medical;
  • lipsa dreptului la pensie şi la indemnizaţie de şomaj;
 • persoana care prestează muncă nedeclarată, nu are siguranţa plăţii muncii prestate, plata făcându-se în funcţie de bunăvoinţa angajatorului;
 • angajatorul este lipsit de posibilitatea legală de a responsabiliza pe lucrător pentru eventualele pagube produse de acesta;
 • condiţii precare de muncă pentru lucrători şi riscurile pe care acestea le implică pentru sănătatea lucrătorilor;
 • fondurile sociale şi bugetul de stat sunt păgubite prin sustragerea de la plata impozitelor şi a contribuţiilor sociale.

 

 1.     OBIECTIVELE CAMPANIEI
 • Identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul construcţiilor, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;
 • Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor.
 • Determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în aplicaţia REVISAL şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia societatea are sediul social.
 • Creşterea gradului de conştientizare al angajatorilor şi angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;
 • Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul construcţiilor a prevederilor legale menţionate;
 • Eliminarea neconformităţilor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale corespunzătoare.

 

  

 

 

      III. GRUPUL ŢINTĂ

  Angajatorii şi lucrătorii care-şi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor, cod  

  CAEN 41,42,43 şi întreţinerea şi repararea autovehiculelor – cod CAEN 452.               

 

 1. REZULTATE

 

În  cadrul  Compartimentului   Securitate  şi  Sănătate  în  Muncă   al  ITM Botoşani  au  fost   efectuate controale la un număr de 18 angajatori cu un număr total de 253 salariaţi.   Controale  au fost efectuate în   unităţile    de   pe    raza  Judeţului  Botoşani.  Au  fost   constatate   un   număr  de   57  deficienţe privind  securitatea  şi  sănătatea în muncă şi s-au dispus 57 de măsuri  pentru remedierea  acestora.

                        Principalele neconformităţi constatate cu ocazia controalelor au fost:

 • lipsa triajului epidemiologic la intrarea în şantier;
 • semnalizarea de securitate şi sănătate incompletă a locurilor de muncă;
 • instruirea incompletă a lucrătorilor  privind riscurile generale din şantier;
 • lipsa consemnării în fişele de instruire individuală a rezultatului instruirii lucrătorilor în domeniul  SSM sau după caz, măsurile ce trebuie luate în contextul pandemiei generate de COVID 19;
 • lipsa dovezilor privind acordarea echipamentului individual de protecţie.

Pentru neconformităţile constatate au fost aplicate un număr de 57 de sancţiuni cu avertisment.

 

În cadrul Compartimentului Control Relaţii de Muncă şi Control Muncă Nedeclarată au fost controlaţi 26 angajatori şi au fost dispuse 27 măsuri de remediere. Au fost depistate un număr de 5 persoane prestând activitate pentru muncă nedeclarată.

Pentru primirea la muncă fără încheierea unui contract individual de muncă, au fost sancţionaţi  2  angajatori  cu amenzi în valoare de  60.000 lei. Pentru primirea la muncă fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor a fost sancţionat un angajator cu amendă în valoare de 40.000 lei.

Valoarea totală a sancţiunilor aplicate este de 100.000 lei.

Au fost constatate deficienţe la REVISAL (privind nerespectarea termenelor de transmitere a contractelor individuale de muncă şi a modificărilor acestora), neîntocmirea contractului 

individual de muncă în formă scrisă, neîntocmirea  corectă a pontajelor. 

                      

Valoarea totală a sancţiunilor aplicate de către ITM Botoşani în această campanie este de 100.000  lei.

                  

                           

  Inspector Şef

  Cristian Leo Kohut    

 

 

 

 Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *