Terenul fostei fabrici Forma, în suprafață de 32.107 mp, scos la vânzare pentru 2 milioane de euro

0Acționarii Forma SA, fosta fabrică de mașini și utilaje agricole, au decis să vândă terenul de 3,2 deținut de companie și pe care a funcționat fosta fabrică.

Consiliul de Administrație al Forma SA a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

în data de 10 septembrie, iar cel mai important punct pe ordinea de zi este vânzarea terenului fostei fabrici.

Astfel, 32.107 mp de teren, inclusiv cladirile situate pe acesta, a fost scos la vânzare pentru prețul  minim de 65 euro/mp, adică un preț minim de 2,08 milioane euro.

 

”Terenul face parte din capitalul social subscris varsat al societatii. Reintregirea capitalului social subcris varsat in valoare de 1.075.511 lei cu suma echivalenta provenita din vanzarea terenului. Mandatarea Presedintele Consiliului de Administratie d-l Vijay Agarwal sa intreprinda orice demers in vederea finalizarii procedurii de vanzare a respectivelor imobile, sa stabileasca cumparatorul cu care va semna contractual de vanzare imobiliara, sa reprezinte societatea in raport cu autoritatile competente, sa negocieze si sa semneze actele notariale de vanzare (contractual de vanzare imobiliara etc) precum si a oricarui alt document necesar fie personal fie prin imputernicit/I fara a exista nicio restrictie in acest sens. Mandatarea directorul executiv Raju Kashyap, sa valorifice la orice pret, toate bunurile existente in patrimoniu, indiferent de clasificatia economica. Mandatarea directorul executiv Raju Kashyap sa identifice si sa inchirieze un spatiu cu destinatie de birou, in suprafata de maxim 50.mp, la un pret de maxim 10.eur per mp fara TVA.”, se precizează în raportul Consiliului de Administrație.

 

Stabilirea ca data ex-date, data de 1 octombrie 2020, si ca data de Inregistrare data de 2 octombrie 2020, ca fiind data la care prezenta hotarare se rasfrange asupra actionarilor.

 Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *