MARMOLUX DESIGN SRL își modernizează activitatea prin achiziția de utilaje și echipamente performante cu fonduri europene

0

COMUNICAT DE PRESA

Data: 01.10.2020

 

„Modernizarea activității  societății MARMOLUX DESIGN SRL prin achiziția de utilaje și echipamente performante”

 

MARMOLUX DESIGN SRL, beneficiar al proiectului: „Modernizarea activității  societății MARMOLUX DESIGN SRL prin achiziția de utilaje și echipamente performante”, cod SMIS: 132218, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, având Contractul de finanțare nr. 6071/ 15.09.2020 cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul Regiunii Nord- Est, anunță prin intermediul prezentului anunț de presa ÎNCEPEREA ACTIVITĂȚILOR DIN CADRUL PROIECTULUI.

Data începerii proiectului este 15.09.2020, iar data estimată pentru finalizarea proiectului este 31.01.2022.

Obiectivul general al proiectului este Dezvoltarea durabilă și creșterea competitivității societății MARMOLUX DESIGN SRL prin achiziționarea de echipamente performante, în vederea creșterii calității procedeelor de prelucrare a pietrei naturale și diversificarea produselor din piatră naturală oferite clienților. Obiectivele specifice sunt următoarele: Îmbunătățirea bazei materiale prin achiziționarea unor echipamente și utilaje performante; Diversificarea gamei de servicii și produse oferite clienților; Dezvoltarea potențialului de creare de noi locuri de muncă pe piața locală.

 

Valoarea totala estimata a proiectului este de 1.469.200,75 lei, iar valoarea totală a contribuției publice este 950.340,00 lei (finanțarea nerambursabilă acordată prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională este de 807.789,00 lei, iar cea acordată de la bugetul de stat este de 142.551,00 lei).

 



Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *