ITM Botoșani a dat amenzi de 459.000 lei în T3

0 


Comunicat de presă: 

În  cursul  trim. III 2020, în  domeniul  Relaţii de Muncă au fost efectuate  controale la un număr de  212  angajatori, cu un număr de 8778 salariaţi din care 5293 femei. Au fost dispuse 252 măsuri de remediere. Au fost  sanctionaţi  12  angajatori, au  fost  aplicate 15 sancţiuni, din care 4 avertismente şi 11 amenzi  în  valoare  totală de 410.000 lei.

Au fost  depistatate  26  persoane  desfăşurând  muncă  nedeclarată, fiind  aplicate 6  amenzi  în  valoare  de 360.000 lei. 

         Au mai fost aplicate sancţiuni pentru :

  • încălcarea prevederilor legale referitoare la timpul de muncă,
  • nerespectarea prevederilor legale privind registrul de evidenţă al salariaţilor în

   format electronic.

  


În cursul  trim. III 2020, în  cadrul  domeniului   Securitate   şi  Sănătate  în  Muncă  s-au desfăşurat următoarele activităţi:

–  au fost efectuate  controale la un  număr de 137 agenţi economici, fiind constatate 300 neconformităţi  şi au  fost  dispuse 319 măsuri. Au fost aplicate 289 sancţiuni contravenţionale, din care 282 avertismente şi 6 amenzi în valoare totală de 49.000 lei.

                    –    11 evenimente  au fost  comunicate  în  această   perioadă  de  către  angajatori 

    către ITM;

–    3 evenimente au fost communicate de către inspectorat Inspecţiei Muncii;

–   au fost înregistrate  4 accidente de muncă, dintre care 3 cu  incapacitate             

    temporară de  muncă şi unul mortal.      

  


  Cele mai des întalnite deficienţe în cadrul acţiunilor de control: 

  • lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi de îmbolnavire profesională;
  • neinstruirea lucrătorilor la angajare;
  • lipsa planul de prevenire şi protecţie;
  • neasigurarea efectuării examenului medical la angajarea lucrătorilor şi a examenului medical periodic;
  • angajatorii nu au luat măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor;
  • angajatorii nu au luat măsuri pentru desemnarea lucrătorilor care să aplice măsurile de prim ajutor;
  • neefectuarea triajului epidemiologic la intrarea în unitate, neefectuarea instruirii împotriva SARS-COV2, lipsa materialelor de protecţie contra virusului.

 

În afara acţiunilor desfăşurate conform Programului Propriu de acţiuni al ITM Botoşani,  inspectorii de muncă au participat alături de celelalte instituţii abilitate la acţiuni privind combaterea pandemiei.

           Valoarea   totală   a   amenzilor   aplicate  de  către   ITM,  în   cadrul  domeniilor              

        Sănătate  şi  Securitate  în   Muncă  şi  Control  Relaţii  de  Muncă  în  cursul trim. III  

        2020 este de  459.000  lei.

     

p.Inspector – şef

Cristian Leo Kohut 


Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *