ANUNȚ Direcția Agricolă angajează! Proba scrisă este pe 14 aprilie, iar interviul pe 16 aprilie

0 


Direcția pentru Agricultură Județeană Botoșani , cu sediul în municipiul Botoșani , Calea Națională nr.81, județ Botoșani, organizează CONCURS de recrutare pentru ocuparea a două ( 2 ) funcții contractuale de execuție, temporar vacante, de consilier IA, în cadrul Compartimentului Recensământul General Agricol 2020, conform O.U.G. nr.22/2020 și H.G. nr.286/2011 .

Concursul se va desfășura la sediul Direcției pentru Agricultură Județeană Botoșani, după cum urmează  :

  • Proba scrisă în data de 14 aprilie 2021, ora 10.
  • Proba interviu în data de 16 aprilie 2021, ora 10.

 

Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

Condiții generale : Candidații la concurs trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 3 din H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizat.

Condiții specifice:

– studii : studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată , absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile:  ingineria resurselor vegetale și animale, medicină veterinară, științe economice.

– vechime : minim  3 ani  în domeniul studiilor absolvite.

Anunțul privind concursul și bibliografia sunt afișate la sediul Direcției pentru Agricultură Județeană și pe site-ul : www.dadrbt.ro.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul instituției în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț în Monitorul Oficial al României, partea a-III-A, respectiv până la data de 29.03.2021, inclusiv .

Relații suplimentare se pot obține  la sediul Direcției pentru Agricultură Județeană Botoșani , persoana de contact Părău Alina-Maria , telefon: 0231514039, e-mail: [email protected].

 

DAJ BOTOȘANI – 22.03.2021 


Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *