„Modernizarea activității societății MARMOLUX DESIGN SRL prin achiziția de utilaje și echipamente performante”

0

COMUNICAT DE PRESA
Data: 21.10.2021
„Modernizarea activității societății MARMOLUX DESIGN SRL prin achiziția de utilaje și echipamente performante”
MARMOLUX DESIGN SRL, beneficiar al proiectului: „Modernizarea activității societății MARMOLUX DESIGN SRL prin achiziția de utilaje și echipamente performante”, cod SMIS: 132218, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, având Contractul de finanțare nr. 6071/ 15.09.2020 cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul Regiunii Nord- Est, anunță prin intermediul prezentului anunț de presa FINALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIN CADRUL PROIECTULUI.
Obiectivul general al proiectului a fost Dezvoltarea durabilă și creșterea competitivității societății MARMOLUX DESIGN SRL prin achiziționarea de echipamente performante, în vederea creșterii calității procedeelor de prelucrare a pietrei naturale și diversificarea produselor din piatră naturală oferite clienților. Obiectivele specifice au fost următoarele: Îmbunătățirea bazei materiale prin achiziționarea unor echipamente și utilaje performante; Diversificarea gamei de servicii și produse oferite clienților; Dezvoltarea potențialului de creare de noi locuri de muncă pe piața locală.
Rezultatele proiectului: 1. O întreprindere competitivă în domeniul tăierii, fasonării și finisării pietrei; 2. Două utilaje/ echipamente de ultimă generație achiziționate: Mașină de tăiat piatră cu jet de apă și Mașină de lustruit muchii drepte și muchii de tip bullnose; 3. Cinci noi locuri de muncă, permanente, cu normă întreagă create prin proiect, una dintre persoanele angajate provenind din categorii defavorizate.
Data începerii proiectului: 15.09.2020.
Data finalizării proiectului: 12.10.2021.
Pe termen lung, investiția va avea următorul impact la nivel local/ regional:
– Creșterea numărului mediu de salariați cu 5 față de numărul mediu înregistrat în anul precedent depunerii Cererii de finanțare;
– Creșterea contribuțiilor la bugetul de stat/ local sub forma impozitelor, taxelor și contribuțiilor obligatorii;
– Creșterea numărului de persoane din categorii dezavantajate încadrate în câmpul muncii;
– Creșterea activității economice a companiilor ce își desfășoară activitatea direct în amonte sau în aval, cu rezultat direct asupra impozitelor, taxelor și contribuțiilor obligatorii achitate bugetului de stat.
Valoarea totală a proiectului: 1.454.965,38 lei
Valoarea totală a contribuției publice: 949.676,27 lei (finanțarea nerambursabilă acordată prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională a fost de de 807.224,82 lei, iar cea acordată de la bugetul de stat a fost de 142.451,45 lei).
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
MARMOLUX DESIGN SRL
Date de contact
Sediu: Sat Hudum, Comuna Curtești, județul Botoșani
Telefon: 0752116002
Email: sfm_lux@yahoo.com
Persoana de contact: SANDU Florin, Administrator

 

 
Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *