Camera de Comerț Botoșani atrage 9 milioane de lei din fonduri europene, împreună cu Camera de Comerț Vaslui, pentru studenții antreprenori

0
Lansare Proiect POCU „Antreprenoriatul – oportunitate pentru studenți în regiunea NE”, ID 140552
CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ VASLUI (Beneficiar) în parteneriat cu SC GS TRAINING SERV SRL (Partener 1) și CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ BOTOȘANI (Partener 2) anunță începerea proiectului „Antreprenoriatul – oportunitate pentru studenți în regiunea NE”, Cod SMIS 140552, având ca obiectiv general consolidarea gradului de ocupare al absolvenților de învățământ superior în domenii de activitate identificate ca fiind de viitor în vederea dezvoltării unei economii competitive bazată pe cunoaștere, prin promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților la nivelul regiunii Nord-Est.

Proiectul „Antreprenoriatul – oportunitate pentru studenți în regiunea NE”, Cod SMIS 140552 este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Obiectivul Specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.Proiectul se implementează pe o perioadă de 24 de luni, în perioada 22 decembrie 2021–21 decembrie 2023.
Obiectivul general al proiectului va fi atins prin implementarea de activități de formare antreprenoriala, selecție de planuri de afaceri, organizare și derulare de activități de tip întreprinderi simulate, efectuare de stagii de practica, consiliere/consultanță/mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri, înființarea unui număr de 13 întreprinderi în regiunea Nord-Est, care vor fi finanțate cu câte 100.000 euro, monitorizarea implementării planurilor de afaceri și asigurarea sustenabilității întreprinderilor nou-create și finanțate în cadrul proiectului.
Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 6 – Educație și competențe
Obiectivul specific 6.13 – Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de
muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele
economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlul proiectului: Antreprenoriatul – oportunitate pentru studenți în regiunea NE
Contract POCU/829/6/13/140552
Beneficiar Partener 1 Partener 2
Valoarea proiectului:
 Valoarea totală eligibilă a proiectului – 9.680.679,06 lei
 Valoarea finanțării nerambursabile acordată prin POCU – 9.589.814,92 lei, din care valoare din FSE – 8.151.342,68 lei și valoare din bugetul naţional – 1.438.472,24 lei.
Grupul țintă:
Grupul țintă va fi format din 341 de studenți ISCED 5 – 7 – studenți înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii de licență și masteranzi; doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat (studenți doctoranzi); cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior), înmatriculați, la data intrării în operațiune, în cel puțin anul 2 de studii.

Din totalul grupului țintă, minim 10% vor fi persoane din mediul rural și/sau persoane de etnie romă.
Date de contact:
CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ VASLUI
BIRIȘ CRISTIAN
Manager Proiect
Telefon: 0235-361.040
Site: www.antreprenoriatstudenti-ne.ro
Email: office@antreprenoriatstudenti-ne.ro 


Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *