FORT: Transportul gratuit al elevilor – HAOS TOTAL 

0 

Comunicat de presă: Transportul gratuit al elevilor este imposibil de asigurat, deoarece nu există nici o garanție în ceea ce privește decontarea sumelor aferente călătoriilor gratuite, către companiile de transport pasageri.

De aceasta situație se fac vinovați atât cei ce au redactat în secret și lipsit de transparență procedura de reglementare a decontarii, reglementata de HG nr. 435/2020 cât și personajele ce au încercat să își atragă capital de imagine, pe acest subiect.

Federația Operatorilor Români de Transport – F.O.R.T., a transmis Ministerului Dezvoltării o adresă menită să genereze clarificarea următoarelor aspecte pe care nici elevii și nici directorii unitățiilor de învățământ, nu le cunosc.

Astfel, în procedura de reglementare a decontării, reglementată de HG nr. 435/2020,  nu se prevede faptul că adeverința emisă de unitatea de invătământ pentru elevi, trebuie să  ateste faptul că aceștia nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu pentru a beneficia  de transport gratuit. 

  

Adeverinta emisă elevului trebuie să ateste faptul ca elevul nu poate fi școlarizat  în localitatea de domiciliu, conform dispozit iilor art. 84 alin. (3) din Lg. nr. 1/2011, iar  nu doar “calitatea de elev înmatriculat la unitatea de învățămât”, asa cum greșit se  prevede la art. 6 din HG nr. 435/2020. Prin urmare, trebuie clarificat daca operatorul de transport poate refuza  transportul gratuit al elevilor in cazul in care adeverința emisă de unitatea de  invățământ nu atestă calitatea specială a acestora. 

Din interpretarea dispozitiilor art. 8, art. 9 si art. 10 alin. (3) din HG nr.  435/2020, consiliile județene efectuează plata către operatorii de transport pe baza  situațiilor transmise de unitatea de învatamant, potrivit art. 8, si a facturii primite de la  operator. 

Prin urmare, decontarea sumelor se va face nu doar în baza facturii transmise de  catre operatorii de transport ci si în funcție de prezența la cursuri a elevilor, ceea ce  contravine dispozitiilor 84 alin. (3) ind. 5 din Lg. nr. 1/2011. 

In acest context, avand in vedere necorelarea textelor de lege, trebuie lamurit daca  decontarile se vor putea face în functie de nr. de călatorii gratuite efectuate de catre elevi,  atat timp cat art. 84 alin. (3) ind. 5 din Lg. nr. 1/2011 nu impune nici o condiție în  privinta decontarii cheltuielilor efectuate cu transportul elevilor. 

Alin. (1) al art. 10 din HG nr. 435/2020 se refera la faptul ca operatorul de  transport transmite spre decontare o factura “în cuantum de 50% din suma de plată  pentru fiecare unitate de învățământ” si o “factură în cuantum 50% pentru consiliul  județean“, însa la alin. (3) se prevede faptul ca doar consiliul judetean este obligat sa efectueaze plata catre operatorii de transport. 

  

In cuprinsul cap. II din HG nr. 435/2020 nu exista nicio referire la faptul ca  unitatile de învatamant vor efectua plata facturilor si nici termenul în care se va face  decontarea. Alin. (3) al art. 10 se refera doar la decontarea facturii transmise consiliului  judetean, însa nu se prevede ce se întampla cu decontarea în cazul facturilor emise si  transmise unitatilor de învațamant. 

In acest context, apare întrebarea: dacă un operator emite bilet sau abonament unui elev (conform art. 7 din HG nr. 435/2020) si il transportă o luna de zile la scoala, la finalul lunii va emite o factura catre unitatea de învătamant (pentru decontarea a 50% din valoarea  transportului) si inca o factura catre CJ (pentru restul de 50%)? 

In ambele cazuri este  nevoie (sau nu) de încheierea unui contract de prestari servicii (cu unitatea de  învațamant si CJ) pentru a putea emite facturile respective?

La aceste intrebari, se pare ca nimeni din Guvern nu are raspuns…

 

Biroul de presă 

F.O.R.T.

 Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *