Directorul Urban Serv, replică lui Flutur: Competența de a decide între atribuire directă și licitație nu este a primarului Municipiului Botoșani

0

Bogdan Buhăianu, director general Urban Serv SA

Bogdan Buhăianu, directorul general al Urban Serv SA Botoșani, compania Consiliului Local care se ocupă cu salubrizarea în municipiu, a transmis un comunicat de presă prin care îi dă o replică primarului Cătălin Flutur cu privire la modul în care compania municipiului ar putea primi din nou serviciul de salubrizare direct de la Consiliul Local. 

Liberalul Flutur nu a agreat din start numirea social-democratului Buhăianu la șefia Urban Serv și nu a ezitat să-și facă cunoscut punctul de vedere. 

Vă redăm integral comunicatul transmis de directorul Urban Serv SA:

 

 

 

Referitor la discuțiile publice privind serviciul de salubrizare al Municipiului Botoșani, Consiliul de Administrație al URBAN SERV SA Botoșani comunică următoarele:

  1. Legea serviciilor publice nr 51/2006, art. 28 prevede faptul că gestiunea serviciului public de salubrizare poate fi realizată prin modalitatea gestiunii directe.
  2. Consiliul Concurenței, prin adresa nr. 10176/07.08.2019, comunică faptul că atribuirea directă a serviciului de salubrizare poate fi efectuată în conformitate cu Legea nr. 51/2006, în condițiile aprobării unui Studiu de oportunitate pe acest tip de gestiune.
  3. Competența de a decide între atribuire directă și licitație nu este a Primarului Municipiului Botoșani. El este obligat, prin aparatul de specialitate, să prezinte Consiliului Local ambele modalități de gestiune (directă și delegată). Pentru procedura de atribuire prin licitație, Primăria Botoșani, în calitate de Autoritate contractantă, avea obligația de a demara procedura de achiziție cu mult înainte de expirarea contractului în curs, conform prevederilor legale.
  4. Consiliul Local, în calitate de autoritate deliberativă a unității administrativ-teritorială, are competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților, conform art. nr. 6 din Legea nr. 101/2006 serviciului de salubrizare a localităților, acesta urmând a decide modalitatea de atribuire a contractului de salubrizare pentru Municipiul Botoșani.
  5. Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, art. 3, alin (2), în organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor de utilități publice interesul general al colectivităților locale este prioritar, precum și art. 22, alin (1), conform căruia autoritățile administrației publice locale sunt libere să hotărască asupra modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice aflate sub responsabilitatea lor.

Bogdan BUHĂIANU, URBAN SERV

 

 

Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *