Anunț etapa incadrare pentru proiectul „Extinderea și reabilitarea reţelelor de apa și canalizare în ZAA/aglomerarea Dorohoi – BT-CL-06”

0

SC NOVA APASERV SA Botoșani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul „Extinderea și reabilitarea reţelelor de apa și canalizare în ZAA/aglomerarea Dorohoi – BT-CL-06”, propus a fi amplasat în municipiul Dorohoi – nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botosani, Municipiul Botoșani, Bulevardul  Mihai Eminescu nr. 44, Județul Botoșani în zilele de luni-vineri, între orele 10-14, precum şi la precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbt.anpm.ro. 

 

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoșani din Municipiul  Botoșani, Bulevardul Mihai Eminescu nr. 44, Județul Botoșani, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoșani, cât şi a legislaţie europene în vigoare privind conservarea condiţiilor de mediu. 

 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructura Mare

Date de contact Buznea Delia – Responsabil cu Presa şi Relaţii Publice în cadrul Unităţii de Implementare a Proiectului Tel: 0040-374-106-800; Fax:0040-374-106-803, E-mail: nova@apabotosani.ro; Web: www.NovaProject.ro      

 

 

Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *