Aviz de mediu solicitat de Nova Apaserv pentru continuarea lucrărilor la rețele de apă-canalizare în Aglomerarea Vorona

0

          

Societatea Comercială NOVA APASERV SA, titular al proiectului: „Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare  – epurarea apelor uzate în județul Botoșani – BT-CL-08 – extinderea rețelelor de canalizare în Aglomerarea Vorona – continuare lucrări”, în  comuna Vorona și comuna Tudora, intravilan și extravilan Vorona, Vorona Mare, Vorona Teodoru, Icușeni, Joldești, Poiana, Tudora, judeţul Botoșani, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţiei pentru Protecţia Botoşani Mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare  – epurarea apelor uzate în județul Botoșani – BT-CL-08 – extinderea rețelelor de canalizare în Aglomerarea Vorona – continuare lucrări”, in  comuna Vorona și comuna Tudora, intravilan și extravilan Vorona, Vorona Mare, Vorona Teodoru, Icușeni, Joldești, Poiana, Tudora, judeţul Botoșani.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani din municipiul Botoșani, B-dul Mihai Eminescu nr. 44, judeţul Botosani, în zilele de luni -vineri între orele 08-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbt.anpm.ro 

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructura Mare

Date de contact Buznea Delia – Responsabil cu Presa şi Relaţii Publice în cadrul Unităţii de Implementare a Proiectului Tel: 0040-374-106-800; Fax:0040-374-106-803, E-mail: [email protected]; Web: www.NovaProject.ro

 

 

Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *