A fost emis Ordinul Administrativ nr.1 de începere pentru Contractul de Lucrări: „Extinderea reţelelor de canalizare în aglomerarea Vorona”

0

A fost emis Ordinul Administrativ nr.1 de începere pentru Contractul de Lucrări: „Extinderea reţelelor de canalizare în aglomerarea Vorona

În data de 08.01.2021, a fost emis Ordinul Administrativ nr.1 de începere pentru Contractul: Extinderea rețelelor de canalizare în aglomerarea Vorona – Continuare lucrări ”, din cadrul Proiectului Major: „Fazarea proiectului extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare – epurarea apelor uzate în judeţul BotoşaniProiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructura Mare şi implementat de către Societatea Comercială NOVA APASERV SA Botoşani, ca urmare a semnării Contractului de Finanţare din data de 15 decembrie 2016.

Realizând extinderea ariei de deservire a Operatorului Regional prin: 58,663 de Km rețea de canalizare gravitațională, 14,8 Km coductă de refulare şi 20 Stații de Pompare Apă Uzată, în comuna Vorona şi 25,246 de Km rețea de canalizare gravitațională, 9,8 Km coductă de refulare şi 12 Stații de Pompare Apă Uzată, în comuna Tudora, această componentă îşi propune asigurarea continuității şi finalizăriii lucrărilor de extindere a rețelelor de canalizare, demarate în anii precendenti.

 

Împreuna cu celelalte componente fundamentale ale Proiectului Major şi anume:

  Îmbunătăţirea staţiilor de tratare a apei potabile Cătămărăşti şi Bucecea;

  Extinderea şi reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile Ştefăneşti;

  Extinderea reţelelor de apă şi canalizare în ZAA/aglomerarea Flămânzi;

  Construirea conductei de aducţiune de la staţia de tratare a apei potabile Ştefăneşti la Săveni şi devierea

  conductelor de aducţiune în zona alunecărilor de teren Leorda;

  Extinderea reţelelor de apă şi canalizare în aglomerarea Botoşani;

  Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare în aglomerarea Dorohoi;

  Construcţia staţiilor de epurare a apelor uzate Flămânzi şi Vorona;

  Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare a apelor uzate Dorohoi;

  Continuarea Serviciilor de Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului şi Supervizarea Lucrărilor din

  cadrul Proiectului Fazarea Proiectului Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare-

  epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani,

proiectul va contribui la realizarea unui sistem eficient de canalizare şi în final, epurare a apelor uzate, conducând implicit la îmbunătăţirea calităţii mediului, a accesului locuitorilor din zonă la infrastructura de apă şi apă uzată şi a îmbunătăţirii standardelor de viaţă în România.

Finalizarea reuşita a Contractului de Lucrări va conduce la îndeplinirea unuia dintre obiectivele specifice ale Programului: asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/ uzată, garantându-se atât respectarea legislaţiei naționale cât şi a legislaţie europene în vigoare, privind conservarea condiţiilor de mediu.

 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu / Programul Operaţional Infrastructura Mare

Date de contact Buznea Delia – Responsabil cu Presa şi Relaţii Publice în cadrul Unităţii de Implementare a Proiectului Tel: 0040-374-106-800; Fax:0040-374-106-803, E-mail: [email protected]; Web: www.NovaProject.ro

Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *