Garda de Mediu a amendat cu 20.000 lei firma care modernizează Liceul din Darabani 

0

Comunicat de presă:

În urma controlului tematic efectuat în data de 16.06.2021 la obiectivul de investitie “Extinderea, modernizarea si dotarea Liceului Dimitrie Cantemir”, propus a se realiza in orasul Darabani, jud. Botosani, al cărei beneficiar este Primaria Darabani și executant o persoană juridică cu sediul in mun. Botosani, jud. Botosani, comisarii GNM-CJ Botoșani au constatat că:

– la data controlului pe amplasament se desfășurau lucrările de construcție, fiind executate aproximativ 5 % din lucrări, fiind executate urmatoarele lucrări: decapări pereți, înlocuit uși si geamuri, turnat șape, tencuit pereți, efectuat termoizolație exterioară, refacere instalație electrică si sanitară;

– amplasamentul este imprejmuit astfel: la strada cu gard din beton(înălțimea aproximativ 2 m);

– pe amplasament există sursa de alimentare cu apa,

– la intrarea in șantier a fost indetificat panou de identificare a investiției

– materialele utilizate in lucrările de construcție sunt depozitate pe spațiu verde

-deșeurile rezultate din activitatea desfășurată, sunt colectate în amestec

– pe amplasament au fost identificate (in curtea liceului), depozite de deșeuri amplasate direct pe sol

– deșeurile menajere rezultate din activitatea desfășurată sunt preluate de operatorul de salubritate din zona

– la data controlului pe amplasament au fost identificate deșeuri rezultate de la lucrări de construcții (moloz), depozitat direct pe sol;

 

 

-din afirmatiile reprezentantului oficial al societății reiese că deșeurile din demolari sunt transportate la punctul de lucru din Cătămărăști Deal, comuna Mihai Eminescu, jud. Botoșani – dar nu face dovada transportului deșeurilor conform HG 1061/2008.

Alte deșeuri rezultate din activitatea desfășurată: deseuri de hârtie si carton – pe stoc aproximativ 40 kg, deseuri de fier si otel 140 kg, ambalaj plastic-40 kg; deseuri de ambalaj de hârtie de la ciment (nu sunt pe stoc), folie de polietilenă.

Pe amplasament s-au identificat urme de ardere a deșeurilor rezultate din activitatea desfășurată – saci de la ciment si glet, folie polietilenă.

Operatorul economic nu face dovada colectarii si transportarii deșeurilor către societati autorizate; nu au fost prezentate formulare de transport deseuri conform HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei. Expeditorul are obligatia de a completa, semna si stampila formularul de transport deseuri nepericuloase in trei exemplare si sa le pastreze dupa cum urmeaza: un exemplar semnat si stampilat la expeditor, unul la transportator, semnat, completat cu cod numeric personal al persoanei care face transportul deseurilor si cu numrul de inmatriculare al mijlocului de transport, iar ultimul se transmite la destinatar prin intermediul transportatorului, conform art.20, alin.2 din HG 1061/2008.

S-au stabilit măsuri cu termene de realizare în sarcina operatorului economic si a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 20.000 lei.

 

 

 


Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *