S-a scos la licitație documentația pentru modernizarea Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu

0 


Consiliul Județean Botoșani a scos la licitație documentația tehnico-economică necesară proiectului de modernizare a Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu.

Licitația va avea loc pe 1 noiembrie 2021 și are o valoare de 628.000 lei, iar documentația trebuie realizată în cel mult 18 luni.

CJ Botoșani are un proiect de peste 3 milioane de euro pentru modernizarea Memorialului IpoteștiCentrul Național de Studii Mihai Eminescu, care va fi finanțat din fonduri europene. 

 

 

Denumirea completă este : Servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice pentru proiectul ,,Modernizarea, extinderea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si modernizarea și extinderea infrastructurii turistice și a infrastructurilor conexe ei, din cadrul Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, din judeţul Botoşani”.

Pentru 628.000 lei firmele vor trebui să asigure:

Întocmire studii de specialitate, expertize tehnice, studiu de fezabilitate completat cu elementele specifice din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (SF cu elemente de DALI), Proiect tehnic – PT, Detalii de execuție – DE, Proiect pentru Autorizarea Construcțiilor – PAC, POE, documentații, avize, asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada derularii lucrarilor . Descrierea serviciilor este disponibila in sectiunea Caietul de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire.

Etapa I: Elaborare studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (SF cu elemente de DALI), inclusiv obtinerea avizelor ETAPA II: Elaborarea Proiect tehnic şi Detalii de execuţie, inclusiv obtinerea avizelor ETAPA III: – Servicii de asistenta tehnica a proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor – se încheie sub condiţie suspensivă, adică va intra în vigoare şi va produce efecte între părţi, numai după semnarea contractului de executie lucrari pentru obiectivul de investiti Valoarea integrala estimata pentru toate serviciile este de 628.007,00 lei fără TVA din care: – VE – servicii de elaborare a documentatiilor tehnice -602.937,00.lei fara TVA – VE – asistenta tehnica din partea proiectantului– 25.070 lei fara TVA Termenul pentru elaborarea documentațiilor, inclusiv perioadele de avizare, astfel: durata etapa I – maxim 3 luni de la data de la data înscrisă în ordinul de începere; durata etapa II – maxim 3 luni de la data de la data înscrisă în ordinul de începere; Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 11 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

 


Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *