Comunele Roma și Tudora intră în carantină de joi, începând cu ora 06.00. S-a stabilit ce este interzis și ce este permis

0
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Botoșani a solicitat Centrului Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei emiterea Ordinului Comandantului Acţiunii pentru instituirea măsurii de carantină zonală, începând cu data de 23.09.2021, ora 06.00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru satul Roma, comuna Roma, și pentru satul Tudora, comuna Tudora. 

Această decizie afectează modul în care se pot deplasa localnicii, accesul celor din afara localităților, activitățile economice și cursurile școlare. Art. 2.(1) Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prevăzute la art. 1, alin (2) prin alte zone şi căi de acces în afara celor deschise circulaţiei publice, pe drumurile judeţene, comunale şi forestiere.

(2) Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din satul  Roma, comuna Roma județul Botoșani, se va realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani și Inspectoratul de Poliție al Județului Botoșani.

 

Art. 3. Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor este interzisă, cu excepţia motivelor bine justificate, prevăzute în prezenta hotărâre, pe baza declaraţiei pe proprie răspundere (anexă), legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator (anexă).

 

Art. 4. Se propune  instituirea următoarelor măsuri obligatorii pentru persoanele cu domiciliul, reședința sau adresa declarată sau care se află din orice motiv în zona carantinată menționată la art. 1, alin (2):

 1. Pentru intervalul orar 05:00-20:00, în interiorul zonei menționate la art.l, se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:
 1. deplasarea persoanelor pentru administrarea vaccinului împotriva virusului Sars-CoV-2;
 2. deplasarea în interes profesional, între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 3. deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
 4. deplasarea pentru asistență medicală/participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament /deplasarea în scopul donării de sânge;
 5. deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanei, precum și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
 6. deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 7. deplasarea pentru realizarea de activități agricole/ deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 8. pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, efectuate în localitatea de domiciliu sau în alte localități, în cazul în care acestea nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
 9. alte motive temeinic justificate, precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei rude/afin sau persoane aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
 10. deplasarea în vederea obținerii de documente pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege (acte de stare civilă, certificat de înmatriculare, permise, pașapoarte etc);
 11. deplasarea în vederea îngrijirii unei proprietați din altă localitate.

  1. Pentru intervalul orar 20:00-05:00circulația persoanelor în afara locuinței /gospodăriei este interzisă, cu următoarele excepții:

 

 • deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul /locurile de desfașurare a activității profesionale și înapoi;
 • deplasarea pentru asistență medicală și care nu poate fi amânata și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
 • deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
 • deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistență a persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie.

 

 1. 3. În/și din zonele menționate la art.1 este permisă intrarea și ieșirea pentru:


 • transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea populației;
 • persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau lucrative în zona carantinată (economice, apărare și ordine publică, securitate națională, sanitară, sanitar-veterinară, situații de urgență, administrație publică locală, asistență și protecție socială, juridică și judiciară, servicii de utilitate publică, agricultură, alimentație publică, comunicații și transporturi);
 • persoanele care locuiesc în zona carantinată sau în afara zonei carantinate își desfășoara activitatea profesională în afara sau în interiorul zonei carantinate;
 • persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 • deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
 • deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță (urgențe medicale);
 • deplasarea în vederea obținerii de acte oficiale (acte de stare civilă, certificate de înmatriculare, permise, pașapoarte etc);
 • pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, efectuate în localitatea de domiciliu sau în alte localități, în cazul în care acestea nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu; 1. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere.
 2. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere.
 3. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locul activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.
 4. În interiorul localităților se interzic circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.

Art. 5. În zona prevăzută la art. 1, alin (2) se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii pentru persoanele care se află în tranzit:

 1. Se permite tranzitarea localităţii carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestuia, fiind interzisă oprirea în localitate.
 2. Prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani se vor stabili căile de circulaţie care tranzitează zona respectivă şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin mijloacele mass-media a acestei măsuri.Art. 6. În zona carantinată se propune instituirea următoarelor măsuri suplimentare:

 

 • Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în afara lăcașurilor de cult cu respectarea regulilor de protecție sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne;
 • Slujbele religioase cu caracter privat în lăcașurile de cult (botezuri, cununii, înmormântări) se desfășoară cu asigurarea unei suprafețe de minim 4 mp pentru fiecare participant și cu respectarea regulilor de protecție sanitară.
 • Activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber se desfășoară cu participarea a cel mult 6 persoane care nu locuiesc împreună;
 • Activitățile de pregătire fizică a sportivilor profesioniști, legitimați și/sau de performanță în spații deschise și/sau închise se realizează cu respectarea regulilor de protecție sanitară și distanțare între participanți;

 Art. 7. În zona prevăzută la art. 1, alin (2), se interzic următoarele activități:

 

 • Organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise;
 • Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in;
 • Desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private;
 • Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și/sau deschise;
 • Organizarea și desfășurarea de activități în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte;
 • Organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spații închise cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă;
 • Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nonalcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și/sau exteriorul clădirilor. Se permite comercializarea produselor doar în sistem „take- away”(la pachet) și/sau catering;
 • Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiati în domeniul jocurilor de noroc, excepție făcând agențiile cu sistem loto (bilete jucate în sistem automatizat) și loz;
 • Toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective care se desfășoară în spații închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;
 • Organizarea piețelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor și piețelor de vechituri în spații închise. 

Art.8. (1) Se limitează programul de lucru cu publicul a operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare până la ora 18:00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant care pot avea program non-stop.

 

 • Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/hypermarketuri la maximum 30% din capacitate cu respectarea normelor de sănătate publică și distanțare fizică;
 • În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limiteaza accesul persoanelor astfel încat să se asigure 8 mp/persoană cu respectarea normelor de sănătate publică și distanțare fizică;

 

 

Art.9. Operatorii economici care desfășoară activități de transport persoane și care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri/porniri doar în stațiile pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de sănătate publică și distanțare fizică. 


Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *