Ada Macovei anunță Inspecție tematică în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Botoșani

0 


COMUNICAT DE PRESĂ

În conformitate cu Graficul de monitorizare și control pentru semestrul I al anului școlar 2021-2022, aprobat în ședința Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Botoșani din data de 21.09.2021, în perioada 18-22 octombrie 2021 se desfășoară activitatea de inspecție tematică în toate unitățile de învățământ de stat din județul Botoșani.

Se vor avea în vedere următoarele aspecte:

 

 1. Verificarea managementului unităţii de învăţământ (documente manageriale, organizare, planificare, respectarea legislației în vigoare);

2. Verificarea modului în care s-a realizat remedierea disfuncțiilor constatate în cadrul controlului mixt coordonat de Instituţia Prefectului, judeţul Botoşani;

3. Verificarea încadrării personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, a respectării normării și legislației în vigoare;

4. Monitorizarea respectării orarului școlii și realizării lecțiilor în format fizic/ online de către toți profesorii, asigurarea condițiilor necesare desfășurării activității în scenariile propuse și probabile, verificarea ritmicității notării;

 

 


5. Verificarea modului de recuperare a materiei din anul școlar 2020-2021 și a realizării orelor remediale;

6. Modul de atragere și de gestionare a resurselor pentru buna funcționare – asigurarea cu combustibil pentru iarnă, organizarea transportului școlar/orare microbuze, asigurarea necesarului de măști și dezinfectanți, achiziționarea tabletelor/altor dispozitive electronice, necesare lucrului de la distanță, în mediul online.

7. Verificarea modului în care se acționează concret pentru siguranța și securitatea elevilor și a cadrelor didactice, respectarea măsurilor impuse în contextual actual de pandemie, monitorizarea absențelor și a situațiilor de risc, scenariile de funcționare și comunicarea cu ISJ, DSP, comunicarea intra și interinstituțională.

Se va asigura consilierea necesară pentru eficientizarea managementului unității de învățământ.

Inpector Școlar General,

Prof. Dr. Ada Alexandrina Macovei

 

 


Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *