ANUNȚ: clădire de 130 mp scoasă la licitație în piața agroalimentară din Bucecea

0
ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA LICITAŢIEI PUBLICE PENTRU CONCESIONAREA UNUI IMOBIL-CLADIRE CU SUPRAFATA CONSTRUITA DE 130 MP, SITUATA IN INTRAVILANUL ORASULUI BUCECEA, IN INCINTA PIETEI AGROALIMENTARE


Orasul Bucecea organizează in data de 28.12.2021, ora 12.00, la sediul din Bucecea, jud. Botosani, licitatie publică pentru concesionarea unui imobil – cladire, cu suprafata construita de 130 mp, situata in intravilanul orasului Bucecea, in incinta pietei agroalimentare.

 

1.Informaţii generale privind concedentul : 

Orasul Bucecea, cu sediul in Bucecea, jud. Botosani,cod fiscal 3643876,

tel. 0231550112 – int. 108, fax 0231550123, 

e-mail : [email protected]

 

2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii :

-cladire cu suprafata construita de 130 mp, situate in intravilanul orasului Bucecea, in incinta pietei agroalimentare.

 

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 

documentaţia de atribuire a fost publicata pe site-ul oficial www.primariabucecea.ro .Documentaţia de atribuire se poate procura si de la sediul Primariei orasului Bucecea, pe baza unei solicitari scrise adresate Serviciului FC-RU, Compartiment achizitii publice.

-data limită pentru solicitarea clarificărilor : 17.12.2021, ora 12.00.

 

4.Informaţii privind ofertele:

  4.1. data limită de depunere a ofertelor  –  27.12.2021, ora 12:00.

  4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele – Primaria Orasului Bucecea, jud. Botosani

   4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă  – ofertele se vor depune intr-un singur exemplar, in plic sigilat la sediul UAT Oras Bucecea, cu respectarea specificatiilor din caietul de sarcini. 

Instructiunile privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor sunt precizate in Documentatia de atribuire, cap. 4.

 

5.criteriul de atribuire : cel mai mare nivel al redeventei

 

6.nivelul minim al redeventei : 5.379,00 lei/an

 

  1. data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor :

-28.12.2021,ora 12:00 – Primaria orasului Bucecea

 

  1. garantia de participare se constituie conform legii.

 

  1. data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării – 07.12.2021.

 

10.Solutionarea litigiilor aparute in legatura cu atribuirea, incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractului de concesiune, precum si a celor privind acordarea de despagubiri se realizeaza potrivit prevederilor Legii contenciosului administractiv nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

            Primar,                                                  Secretar general al orasului,           
    ec.Gheorghiu Angel                                                  jr.  Alupoaiei Paulica

 

Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *