Tag
apoi pe Horodiştea – Rădăuţi Prut (13 kilometri) şi ulterior pe Bădărăi – Ştefăneşti