Tag
despre stadiul depunerii Cererilor Unice de Plată: 2855 cereri pentru 6645 hectare