Tag
din dorința de a dezvolta comunitatea de practicanți ai mtb-ului și promova acest sport îm rândul tinerilor: Asociaţia Sportivă Real Sports Iaşi