Lucrarea gigant începută în 1987 care încă nu a fost terminată. S-au cheltuit 25 milioane euro până acum

0

imagine Google Earth

Un mega-şantier început în perioada comunistă nu a fost finalizat nici până acum deşi el ar rezolva problema alimentării cu apă şi a irigaţiilor în partea de vest a judeţului. Începută în 1987, a consumat până în 2016 nu mai puţin de 25 milioane euro, ar mai avea nevoie de alte câteva zeci de milioane pentru a fi finalizată. Este vorba despre barajul de pe Siret din zona Vârfu Câmpului. Lucrarea prevede şi montarea unei centrale hidroelectrice, însă investiţia era estimată în 2014 la peste 40 milioane euro şi ar putea fi realizată în parteneriat public-privat.

La solicitarea BanulBotosanean.ro, Instituţia Prefectului judeţului Botoşani a prezentat în detaliu situaţia investiţiei de la Vârfu Câmpului, care este considerată lucrare de interes naţional şi care se află în momentul de faţă cu studiul de fezabilitate actualizat şi în faza în care mai are de primit doar avizul Ministerului Mediului, după care ar putea fi promovat la finanţare. Finalizarea acestui şantier, care ar rezolva problema alimentării cu apă şi irigaţii a zonei de vest a judeţului, ar trebui să constituie o prioritate pentru parlamentarii botoşăneni ai partidului de guvernare.

Vă prezentăm detaliile proiectului în foma trimisă de Instituţia Prefectului:

Executia obiectivului de investiţii „Amenajarea complexă Vârfu Câmpului, jud. Suceava şi Botoşani” a început la sfârşitul anului 1987 în baza Decretului Consiliului de Stat nr. 262/27.10.1987.

Lucrările s-au executat până în anul 1994 când prin Hotărârea Guvernului nr. 788/14.11.1994 s-a aprobat sistarea cu conservare a obiectivului de investiţii.

In baza Hotărârii Guvernului nr. 457/13.06.1996, s-au reluat lucrările, cu aprobarea urmatorilor indicatori tehnico-economici:

Prin Hotărârea Guvernului nr. 446/16.05.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu, obiectivul de investiţii ,,Amenajarea complexă Vârfu Câmpului, jud. Suceava şi Botoşani” a fost inclus în Lista obiectivelor prioritare din infrastructura de mediu aferentă Proiectului F.P. 1579 (2006) finanţat dintr-un credit extern acordat de B.D.C.E.

 

CAPACITǍŢI ŞI CHELTUIELI REALIZATE PANA LA 31.12.2016:

  • Cheltuieli realizate – 115.300.841,00 leidin care C+M 111.855.837,00 lei;
  • Capacităţi /obiecte realizate fizic:

-evacuator ape mari;

-baraj mal drept – 5400 la cota finala;

-baraj frontal mal stang –800 ml la cota finala

 

CAPACITǍŢI REST DE REALIZAT:

  • Rest de realizat fizic:

– baraj mal drept :                – dig si masca etansare pe o lungime L=1700 ml

– ecran etansare L= 1450 ml

– parapet sparge val L= 1250 ml

– baraj frontal mal stang:  – masca etansare, ecran pe o lungime  L= 298 ml

–  umpluturi pe o lungime de 168 ml.

– parapet sparge val  L= 400 ml

– evacuator ape mari-echipament hidromecanic, procurare si montaj-1 buc;

– pod peste evacuator -1 buc

– galeria Siret – Jijia – 1 buc

– contracanal – 1 buc

– canal deviere ape evacuator-1 buc

– constructii exploatare

– racorduri electrice si telefonice.

 

NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI

Acumularea Vârfu Câmpului va fi singurul amplasament pe raul Siret care va permite tranzitarea gravitaţională a debitelor de apă din acumulare prin derivaţia Siret – Jijia, în bazinul hidrografic Jijia care este unul din cele mai sărace bazine hidrografice în apă din ţară.

Realizarea acumulării va permite :

– asigurarea debitelor de apă necesare pentru alimentarea cu apă potabilă şi industrială a populaţiei şi industriilor din oraşul Dorohoi (500 l/s), eliminând cheltuielile importante actuale de întreţinere, reparaţii generale şi pompare a apei din priza Bucecea la Dorohoi pe o distanţă de cca. 25 km;

– asigurarea debitelor pentru alimentarea cu apă potabilă în sisteme locale sau centralizate a tuturor localităţilor amplasate pe cursul râului Jijia între Dorohoi şi râul Sitna, localităţi care în prezent au serioase dificultăţi în aprovizionarea  cu apă potabilă având în vedere atât insuficienţa surselor (puţuri săpate sau forate dependente de regimul pluviometric) cât şi calitatea necorespunzătoare a apei.

-asigurarea apei pentru sistemele de irigatii din zonele limitrofe ale raului Jijia ;

-asigurarea debitelor pentru realizarea unei microhidrocentrale.

La data prezentei, Studiul de fezabilitate a fost reactualizat in vederea incadrarii obiectivului de investitii in categoria celor de interes national si utilitate publica in conformitate cu Legea 255/2010.

Acesta a fost  avizat la Administratia Bazinala de Apa Siret, Administratia Nationala Apele Romane urmand  avizarea la Ministerul Apelor si Padurilor si Interministerial.

Dupa aprobarea noilor indicatori tehnico economici si promovarea Hotararii de Guvern pentru declararea obiectivului de interes national si de utilitate publica si demararea procedurii de expropriere este necesara alocarea de fonduri pentru achizitia echipamentelor hidromecanice de la evacuator, si continuarea executiei lucrarilor.

 

Realizarea lucrării de interes naţional “Amenajarea complexă Vârfu Câmpului pe râul Siret, judeţele Suceava şi Botoşani” necesită exproprierea terenurilor, proprietate privată a unor persoane fizice şi juridice, precum şi terenuri proprietate privată ale consiliilor locale, aflate pe teritoriul administrativ al comunelor Zamostea şi Zvoriştea, judeţul Suceava şi al comunelor Vârfu Câmpului şi Cândeşti, judeţul Botoşani.

Din suprafaţa totală de 6.309.227,38 mp ocupată de lucrarea hidrotehnică, – 1.033.967,40 mp reprezintă albie minoră a râului Siret care se află în domeniul public al statului şi în administrarea A.N “Apele Române”;

3.097.791,51 mp teren proprietate privată a persoanelor fizice/juridice şi ale consiliilor locale care se expropriază conform prevederilor Legii nr. 255/2010 cu modificările şi completările ulterioare;

1.020.887,60 mp teren aflat în domeniul public local şi în administrarea consiliilor locale, care se transmite în domeniul public al statului şi în administrarea A.N “Apele Române” conform prevederilor art. 28 alin. (1) şi alin. (1^1) din Legea nr. 255/2010;

1.156.580,87 mp – teren forestier aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, care se va transmite în administrarea A.N “Apele Române” conform prevederilor art. 28 alin.(3) din Legea nr. 255/2010, după scoaterea din fondul forestier naţional conform Codului silvic şi a prevederilor OMMP nr.924/2011.

Documentatia topografica cu amplasamentul acumularii a fost avizata de A.N.C.P.I Bucuresti prin procesul verbal de receptie nr. 4/27.03.2015 si a fost intocmita lista cuprinzand imobilele proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarilor de utilitate publica.

Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *