Doar 2,62% este rata şomajului din evidenţele AJOFM Botoșani în luna ianuarie 2020

0

Comunicat de presă: La sfârșitul lunii ianuarie 2020 în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani erau înregistrați 3.578 șomeri (din care 1.529 femei), rata șomajului fiind de 2,62%. 

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,61% , în această lună acest indicator a înregistrat o creștere cu 0,01 pp.

Din totalul de 3.578 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Botoșani, 983 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.595 erau șomeri neindemnizați.

 
 

 

În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.340 șomeri provin din mediul rural și 1.238 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 3.578
< 25 ani 346
între 25-29 133
între 30-39 516
între 40-49 1002
între 50-55 714
peste 55 ani 867

 

 

 

loading…

 

 

 

Șomerii cu studii primare au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Botoșani (34,38%). Șomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 26,16% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu învățământ liceal 17,05%, cei cu studii superioare sunt 3,58 %, iar cei cu învățământ postliceal  1,51% .

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.791 persoane foarte greu ocupabile,1.370 greu ocupabile,196  mediu ocupabile, iar 221 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Botoșani sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM  Botoșani la adresa www.anofm.ro.

 

 

Director executiv,

Teodor Dimitriu

 

Compartiment Comunicare,

Gabriela Vranciuc

 


 

 


Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *