2,92% –  rata şomajului înregistrat de AJOFM  Botoșani în luna august 2020

0 

AJOFM Botoșani

Comunicat de presă: La sfârșitul lunii august, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani erau înregistrați 3.991 șomeri (din care 1.987 femei), rata șomajului fiind de 2,92%. 

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,94% , în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,02 pp.

Din totalul de 3.991 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Botoșani, 1.245 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.746 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1.577 șomeri provin din mediul rural și 2.414  sunt din mediul urban.
Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 3.991
< 25 ani 656
între 25-29 148
între 30-39 544
între 40-49 1008
între 50-55 742
peste 55 ani 893

Șomerii cu studii primare au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Botoșani (30,45%). Șomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 21,47% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu învățământ liceal 25,73%, cei cu învățământ profesional 16,24, cei cu studii superioare sunt 4,79 %, iar cei cu învățământ postliceal  1,30% .

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.640 persoane foarte greu ocupabile,1.614greu ocupabile,272  mediu ocupabile, iar 465 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Botoșani sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM  Botoșani la adresa www.anofm.ro.

 

Director executiv,

Teodor Dimitriu

Compartiment Comunicare,

Gabriela Vranciuc

 Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *