2,85 % –  rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM  Botoșani în luna octombrie 2020

0
AJOFM Botoșani

Comunicat de presă: La sfârșitul lunii octombrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani erau înregistrați 3.917 șomeri (din care 1.965 femei), rata șomajului fiind de 2,85%. 

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,86% , în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,01 pp.

Din totalul de 3.917 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Botoșani, 1.172 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.745 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.444 șomeri provin din mediul rural și 1.473 sunt din mediul urban. 


Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 3917
< 25 ani 646
între 25-29 125
între 30-39 529
între 40-49 1001
între 50-55 721
peste 55 ani 895

Șomerii cu studii primare au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Botoșani (32,19%). Șomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 22,93% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu învățământ liceal 22,54%, cei cu învățământ profesional 15,95%, cei cu studii superioare sunt 4,29 %, iar cei cu învățământ postliceal  2,09% .

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.632 persoane foarte greu ocupabile,1.557 greu ocupabile,319  mediu ocupabile, iar 409 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Botoșani sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM  Botoșani la adresa www.anofm.ro.

 

Director executiv,

Teodor Dimitriu

 

Compartiment Comunicare,

Gabriela Vranciuc 


Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *