ITM a descins la firmele de construcții. Amenzi de 246.000 lei în 7 zile 

0 


COMUNICAT

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecţiei Muncii stabilite atât prin lege cât   şi   prin   Programul    Cadru  de   Acţiuni   pentru  anul  2021,  în    perioada 09-16.06.2021   s-a   desfăşurat    Campania    Naţională     pentru    identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la angajatorii care  îşi desfăşoară activitatea  în domeniul construcţiilor, cod CAEN 41,42,43

Aceasta  a  avut ca scop  identificarea şi combaterea muncii nedeclarate  şi  luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii  care desfăşoară activităţi în domeniul construcţiilor, a  prevederilor  legale în domeniul relaţiilor  de  muncă;  identificarea  angajatorilor  care  utilizează   nelegal  munca copiilor şi a tinerilor; determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale  de  muncă  pentru  persoanele  depistate  fără  forme  legale de angajare, de  a le  înregistra  în  REVISAL  şi  de  a  le  transmite  la inspectoratul teritorial de muncă; creşterea  gradului  de  conştientizare  a  angajatorilor  şi  a  angajaţilor în ceea ce priveşte   necesitatea  respectării   prevederilor  legale  în  domeniul  relaţiilor  de muncă;   eliminarea   neconformităţilor  constatate   prin  dispunerea  de   măsuri obligatorii  de  intrare  în  legalitate  şi   aplicarea  de  sancţiuni  contravenţionale corespunzătoare; organizarea  activităţilor  de  securitate şi sănătate  în muncă pe şantierele   temporare  sau  mobile; instruirea lucrătorilor;  lucrul  la  înălţime   şi acordarea echipamentului individual de protecţie corespunzător sarcinii de muncă; cerinţele minime de securitate şi sănătate la lucrările de săpături. 

 Compartimentele Control Relaţii de Muncă şi Control Muncă Nedeclarată au efectuat controale la un număr de 26 angajatori. Au fost identificate 11 persoane prestând activitate pentru muncă nedeclarată. S-au aplicat la 6 angajatori 6 sancţiuni cu amendă, în valoare totală de 220.000 lei. Pentru încălcarea altor prevederi legale din domeniul relaţiilor de muncă s-au mai aplicat sancţiuni în valoare totală de 12.500 lei.

Compartimentul Control Securitate şi Sănătate în Muncă, a efectuat verificări la un număr de 12 angajatori, au fost dispuse 37 măsuri, au fost aplicate 36 sancţiuni din care două cu amendă în valoare totală de 14.000 lei.

Dintre principalele deficienţe constatate :

– nu au fost desemnaţi lucrători  care să aplice măsurile de prim ajutor, 

– neîntocmirea instrucţiunilor proprii SSM

– lipsa planul de prevenire şi protecţie;

– neasigurarea efectuării examenului medical la angajarea lucrătorilor şi a    

  examenului medical periodic;

– angajatorii nu au luat măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării  şi instruirii lucrătorilor;

– angajatorii nu au luat măsuri pentru desemnarea lucrătorilor care să aplice       măsurile de prim ajutor.

 

Valoarea totală a sancţiunilor aplicate în cadrul campaniei de control este de 246.700 lei.

 

Kohut Cristian Leo

Inspector Şef

Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoşani

 
Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *