Angajări la URBAN SERV! Două posturi scoase la concurs

0 

 


URBAN SERV SA Botoşani, cu sediul în str. 1 Decembrie nr. 19, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 posturi vacante de execuție muncitor calificat – mecanic auto, cod COR 723103

 

Cerinţe pentru ocuparea postului :

capacitate de analiză, de organizare, de adaptare profesională;

cunoștinte și deprinderi tehnice temeinice astfel încât să execute un minim de operații de întreținere având complexitate medie și mare;

disponibilitate pentru lucru în condiţii deosebite (temperaturi extreme)

disponibilitate pentru lucru în ture, conform graficului de lucru, inclusiv în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale.

 

  

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

nivelul studiilor – studii medii liceale;

vechime în muncă de minim 1 an;

calificare în meserie;

experienţă în domeniu minim 1 an.

 

Acte necesare înscrierii:

cerere de înscriere;

declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

copie carte identitate;

copie certificat naștere, certificat căsătorie;

copie acte de studii și certificate de calificare;

copie carte de muncă/adeverință vechime în muncă;

curriculum vitae;

adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare cu mențiunea „Apt pentru muncă”

cazier judiciar.

 

Dosarele cu actele necesare în vederea angajării vor fi depuse la sediul societății, secretarul Comisiei permanente de recrutare și selecţie – Biroul Resurse Umane.

Selecţia dosarelor, proba practică și interviul se vor afișa ulterior.

Persoanele care vor participa la selecție și nu vor ocupa posturile vacante, vor fi angajate ulterior, în ordinea rezultatelor obținute, pe măsura vacantării unor posturi echivalente.

           Informaţii privind actele necesare pentru depunerea dosarelor, modul de organizare a selecţiei pot fi obţinute la secretarul Comisiei permanente de recrutare și selecţie în vederea angajării/Biroul Resurse Umane la numărul de telefon 0231 517912, interior 117.

 

 
Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *