Profesorii de la Eminescu despre Ada Macovei: ”Săvârșește un ABUZ”

0

 
 

COMUNICAT DE PRESĂ: Punctul de vedere al cadrelor didactice de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani cu privire la declaraţiile apărute în presă, aparţinând doamnei inspector şcolar general Ada- Alexandrina Macovei:

 

 

 

În cadrul unei conferințe de presă, șefa educației botoșănene a ținut să facă câteva precizări legate de oferta educațională pentru anul școlar 2022 – 2023.

Ada Macovei a declarat că vor fi mai puține clase cu profilul de matematică – informatică.

Din acest motiv au existat nemulțumiri în rândul profesorilor de la Colegiul Național „AT Laurian” și Colegiul „Mihai Eminescu” care au transmis și un memoriu în acest sens.

 

 


Punctul de vedere al Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani:

Nemulţumirile cadrelor didactice de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani sunt justificate, dat fiind faptul că, încă de la înfiinţarea profilului matematică-informatică în cadrul colegiului, pentru această specializare, din cadrul profilului real, concurenţa a fost foarte mare. Afirmaţia este susţinută de ultima medie de admitere la specializarea matematică-informatică din ultimii ani. La specializarea matematică-informatică, în cadrul colegiului, au funcţionat 4 clase; ultima medie de admitere la această specializare NU poate fi comparată cu ultima medie de admitere la specializarea ştiinţe sociale sau la specializarea filologie, unde, în oferta colegiului, a funcţionat numai câte o clasă. De aceea, comparaţia justă trebuie făcută între media elevului admis pe poziţia 26 la profilul matematică-informatică şi mediile elevilor admişi pe poziţia 26 la specializarea ştiinţe sociale, respectiv filologie.

 

Poziţia elevului/Specializarea

Matematică-informatică

Ştiinţe sociale

Filologie

26

9,48

8,17

8,00

52

9,20

*7,86

*7,58

78

8,87

*7,57

*7,24

104

7,96

*7,36

*6,96

NOTĂ: Mediile marcate cu * reprezintă elevii aflaţi pe poziţia indicată în prima rubrică a tabelului pentru fiecare specializare, care au ales specializarea respectivă, admişi la alte licee, în ordinea descrescătoare a mediilor.

Se observă că, dacă am fi avut, în anul şcolar 2021-2022, trei clase de matematică-informatică, 2 clase de ştiinţe sociale şi 2 clase de filologie, ultimele medii de admitere ar fi fost:

– 8, 87 la matematică-informatică;

7,86 la ştiinţe sociale;

7,58 la filologie;

 

 


 

Ada Macovei susține că aceste modificări se fac pentru binele elevilor.

„Nu există niciun interes personal. Și dacă trebuie să scrieți asta și să știe tot județul, eu sunt titulară în sistem. Nu mă titularizez nicăieri și nu mă transfer nicăieri și nu am făcut pentru mine sau pentru cineva anume lucrurile acestea ci pentru că trebuie făcute pentru elevi, în interesul strict al elevilor și pentru liniștea părinților care investesc în copii și care îi susțin și care îi ajută și care trebuie să îi vadă dezvoltându-se și personal și să evolueze la școală, nu din clasa a IX-a să vadă cum înregistrează regres școlar.”

 

Punctul de vedere al cadrelor didactice de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani:

Modificările propuse de IŞJ Botoşani NU se fac pentru binele elevilor. Reducerea numărului de clase de matematică-informatică limitează dreptul absolvenţilor de clasa a VIII-a de a OPTA pentru această specializare, la MOMENTUL în care ei termină clasa a VIII-a. Doamna inspector şcolar general săvârşeşte un abuz limitând dreptul elevilor la libertatea de opţiune. Modificarea opţiunii iniţiale poate surveni, dar aceasta NU poate fi controlată prin intruziunea în viaţa privată a unui elev, pentru ale cărui opţiuni răspund, în primul rând, cel în cauză, respectiv părinţii/tutorii acestuia.

Afirmaţiile doamnei inspector şcolar general sunt eronate şi pentru că folosesc cu titlu de certitudine ideea că elevii admişi în clasa a IX-a la specializarea matematică-informatică vor înregistra eşec şcolar, ceea ce constituie DISCRIMINARE.

Alte afirmaţii au caracter speculativ, făcând trimitere la liniştea părinţilor care investesc în copii. NU au fost prezentate rezultate măsurabile, obţinute prin metode ştiinţifice, care să cuantifice gradul de linişte simţit de părinţi, în legătură cu opţiunile copiilor şi ale lor. Doamna inspector şcolar general a făcut doar afirmaţii cu caracter general, în care s-au amestecat, în mod demagogic, puncte de vedere referitoare la situaţia şcolară a elevilor şi la situaţia personală a doamnei inspector.

 

 


 

Corigenți mulți la matematică

Peste 1.000 de copii au rămas corigenți la matematică, ca atare aceste schimbări sunt necesare.

„Pentru clasa a IX-a la învățământul liceal cu frecvență de zi vom avea 36 de clase la profil real total județ, dintre care 14 la Matematică – Informatică, 22 la Științele Naturii. În ceea ce privește profilul uman avem 30 de clase dintre care 15 Filologie, 15 Științe Sociale. Pe baza analizelor făcute și pe baza transferurilor în ultimii ani școlari, de la clasele de matematică – informatică către științele sociale”,

 

Punctul de vedere al Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani:

Afirmaţiile referitoare la cei peste 1000 de elevi corigenţi la matematică NU pot fi un criteriu de apreciere a rezultatelor şcolare obţinute de elevii Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani. În anul şcolar 2021-2022, la clasele a IX-a (8 clase, dintre care 4 de matematică-informatică, 2, de ştiinţe ale naturii), NU s-a înregistrat niciun corigent.

Din totalul de 1126 de elevi ai Colegiului Naţional „Mihai Eminescu”, în semestrul I al anului şcolar 2021-2022, s-au înregistrat 6 elevi corigenţi la matematică (0,53%). Aceste rezultate obţinute la învăţătură NU justifică, pentru Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani reducerea numărului de clase de matematică-informatică.

 

Totodată, la finalul primului semestru 260 de copii au solicitat transferul de la un profil la altul, în special de la real la uman.

„Este foarte mult și atunci suntem obligați să venim în întâmpinarea solicitărilor elevilor și părinților și să le oferim un plan de școlarizare care să le satisfacă nevoie, iar nouă să ne asigure că performanța trebuie făcută de drag și de fiecare copil în parte pe măsura posibilităților, intereselor și aptitudinilor sale”

 

Punctul de vedere al Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani:

La Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani, în semestrul I al anului şcolar 2021-2022, NU s-a înregistrat nicio cerere de transfer de la profilul real la profilul uman la clasa a IX-a.

Având în vedere informaţiile prezentate de reprezentanţii Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani, susţinute de date statistice oficiale, nicidecum afirmaţii nefondate, SOLICITĂM ca unitatea de învăţământ menţionată SĂ NU FIE tratată după o măsură care nu i se potriveşte. Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani este o unitate de învăţământ care a promovat şi a susţinut performanţa, la toate disciplinele de studiu. Numeroasele diplome obţinute de elevii colegiului la concursuri şi olimpiade şcolare de matematică, fizică şi informatică contrazic flagrant afirmaţiile doamnei inspector şcolar general.

 

Cadrele didactice din CNME Botoșani

 


Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *