Lista completă cu toate cele 254 de investiţii din judeţul Botoşani finanţate prin PNDL 2

0

Judeţul Botoşani a primit o finanţare de 847 milioane lei pentru investiţii prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală. Banii vor fi folosiţi în 254 de investiţii în absolut toate localităţile judeţului. Vă prezentăm lista tuturor investiţii prinse în acest program în judeţul Botoşani, pe fiecare primărie în parte.

 

JUDEȚUL BOTOȘANI    
Nr. crt. Denumirea unității administrativ-teritoriale Denumirea obiectivului de investiții Alocații de la bugetul de stat 2017-2020
  TOTAL   847.831.950,05
1 Adășeni Aducțiune alimentare cu apă din Magistrala Ștefănești (Prut) – Săveni și extindere alimentare cu apă în comuna Adășeni, județul Botoșani 7.859.522,00
2 Adășeni Reabilitare, modernizare și eficientizare iluminat public în comuna Adășeni, județul Botoșani 289.608,18
3 Albești Construire școală, sat Mascateni, comuna Albești, județul Botoșani 1.558.453,11
4 Avrămeni Extindere, reabilitare și modernizare a sistemului de alimentare cu apă în comuna Avrămeni, județul Botoșani 15.341.350,00
5 Avrămeni Reabilitare și modernizare Școală cu clasele I-VIII, corp 1 și corp 2, comuna Avrămeni, județul Botoșani 4.490.723,00
6 Avrămeni Realizare și dotare grădiniță în sat Tudor Vladimirescu, comuna Avrămeni, județul Botoșani 1.631.564,00
7 Bălușeni Înființarea rețelei de canalizare a apei uzate menajere și a stației de epurare în localitățile Draxini și Bălușeni, comuna Bălușeni, județul Botoșani 10.705.000,00
8 Blândești Construire dispensar uman comuna Blândești, județul Botoșani 2.888.131,00
9 Blândești Modernizare drumuri comunale și sătești în comuna Blândești, județul Botoșani 7.596.960,00
10 Blândești Modernizare drumuri de interes local în comuna Blândești, județul Botoșani 6.084.798,00
11 Botoșani Amenajare grupuri sanitare interioare și racord canalizare Școala nr.9 – Grădinița nr.16 strada Prunilor nr.8, municipiul Botoșani, județul Botoșani 98.400,00
12 Botoșani Dotare laboratoare de fizică la Colegiul Național Mihai Eminescu, municipiul Botoșani, județul Botoșani 50.000,00
13 Botoșani Execuție utilități pentru sală de atletism Botoșani, municipiul Botoșani, județul Botoșani 400.365,00
14 Botoșani Lucrări de modernizare pentru autorizare securitate la incendiu Grădinița nr.22 cu program prelungit, municipiul Botoșani, județul Botoșani 555.777,00
15 Botoșani Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Colegiul Național A.T.Laurian, municipiul Botoșani, județul Botoșani 200.000,00
16 Botoșani Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Colegiul Tehnic Ghe.Asachi, municipiul Botoșani, județul Botoșani 400.000,00
17 Botoșani Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Grădinița Floare de Colț, municipiul Botoșani, județul Botoșani 200.000,00
18 Botoșani Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Grădinița nr.19, municipiul Botoșani, județul Botoșani 665.000,00
19 Botoșani Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Grădinița nr.23, municipiul Botoșani, județul Botoșani 200.000,00
20 Botoșani Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Grădinița nr.5, municipiul Botoșani, județul Botoșani 200.000,00
21 Botoșani Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Grădinița Școlii Sfântul Nicolae Botoșani, municipiul Botoșani, județul Botoșani 43.373,00
22 Botoșani Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Grădinița Șotron, municipiul Botoșani, județul Botoșani 200.000,00
23 Botoșani Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Școala Gimnazială Grigore Antipa, municipiul Botoșani, județul Botoșani 200.000,00
24 Botoșani Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Liceul Alexandru cel Bun, municipiul Botoșani, județul Botoșani 200.000,00
25 Botoșani Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Liceul cu Program Sportiv, municipiul Botoșani, județul Botoșani 400.000,00
26 Botoșani Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Liceul Dimitrie Negreanu, municipiul Botoșani, județul Botoșani 200.000,00
27 Botoșani Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Liceul Tehnologic Elie Radu, municipiul Botoșani, județul Botoșani 400.000,00
28 Botoșani Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Liceul Tehnologic Petru Rareș, municipiul Botoșani, județul Botoșani 200.000,00
29 Botoșani Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Seminarul Teologic Sfântu Gheorghe Botoșani, municipiul Botoșani, județul Botoșani 265.631,00
30 Botoșani Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Școala Gimnazială nr.12, municipiul Botoșani, județul Botoșani 400.000,00
31 Botoșani Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Școala Gimnazială nr.17, municipiul Botoșani, județul Botoșani 400.000,00
32 Botoșani Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Școala Gimnazială nr.2, municipiul Botoșani, județul Botoșani 400.000,00
33 Botoșani Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Școala Gimnazială nr.7, municipiul Botoșani, județul Botoșani 400.000,00
34 Botoșani Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Școala Gimnazială Ștefan cel Mare, municipiul Botoșani, județul Botoșani 400.000,00
35 Botoșani Reabilitare și modernizare str.Drumul Tătarilor, municipiul Botoșani, județul Botoșani 6.281.370,00
36 Botoșani Relocare Grădinița 24 ,,Voinicelul”, municipiul Botoșani, județul Botoșani 429.593,00
37 Brăești Modernizare drumuri comunale și sătești din comuna Brăești, județul Botoșani 5.061.883,00
38 Brăești Reabilitare energetică și modernizare Școală ,,Gh.Coman”, sat Brăești, comuna Brăești, județul Botoșani 549.645,85
39 Brăești Realizare și dotare grădiniță în sat Brăești, comuna Brăești, județul Botoșani 1.238.722,00
40 Brăești Realizarea sistemului de canalizare și a stației de epurare în sat Brăești, comuna Brăești, județul Botoșani 4.977.445,00
41 Broscăuți Extindere rețele de distribuție și colectoare de canalizare în comuna Broscăuți, județul Botoșani 8.729.796,00
42 Bucecea Modernizare străzi oraș Bucecea, județul Botoșani 6.740.901,00
43 Bucecea Realizare Grădiniță cu Program Prelungit, oraș Bucecea, județul Botoșani 1.052.823,00
44 Bucecea Realizare Școală cu clasele I-VIII cu 8 săli de clasă, P+1 E, oraș Bucecea, județul Botoșani 2.377.644,00
45 Călărași Construire și dotare Școala Primară în localitatea Ciornuhal, comuna Călărași, județul Botoșani 564.358,00
46 Călărași Înființare rețea apă uzată și stație de epurare în satele Pleșcani și Libertatea din comuna Călărași, județul Botoșani 14.904.542,00
47 Călărași Reabilitare și extindere dispensar medical Călărași, comuna Călărași, județul Botoșani 793.342,00
48 Călărași Reabilitare și extindere Școala Primară nr.3 din localitatea Pleșani, comuna Călărași, județul Botoșani 516.792,00
49 Călărași Reabilitare și extindere Școala Primară nr.4 din localitatea Libertatea, comuna Călărași, județul Botoșani 533.840,00
50 Cândești Modernizare drum comunal DC 75 Cândești-Vitcani, comuna Cândești, județul Botoșani 3.892.676,00
51 Cândești Modernizare infrastructură rutieră în sat Vitcani, comuna Cândești, județul Botoșani 5.045.303,00
52 Cândești Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială nr.1, Cândești corpul A, sat Cândești, comuna Cândești, județul Botoșani 2.309.521,00
53 Cândești Reabilitare Școală Gimnazială nr.1, Cândești corp B, sat Cândești, comuna Cândești, județul Botoșani 1.750.996,00
54 Concești Modernizare Grădinița cu Program Normal, comuna Concești, județul Botoșani 749.280,00
55 Concești Modernizare Școala Gimnazială nr.1 Concești – corp clase primare, comuna Concești, județul Botoșani 702.514,00
56 Concești Modernizare Școală Primară nr.1 Movileni, comuna Concești, județul Botoșani 1.112.216,00
57 Concești Reabilitare prin asfaltare a DC 84, de la km 1+630 la km 2+918, DS 501, DS 502, DS 2 de la km 0 la km 0+350 și de la km 0+450 la km 270, DS 15, DS 53, DS 55, DS 58, DS 61, L DS 66, comuna Concești, județul Botoșani 5.306.698,38
58 Concești Reabilitare prin asfaltare a DC 85 de la km 4+580 la km 7+747 din comuna Concești, județul Botoșani 3.087.343,59
59 Consiliul Județean Botoșani Modernizare DJ 208H, Vorona-Oneaga-Pădureni, km 21+450-34+150 26.251.852,00
60 Consiliul Județean Botoșani Modernizare DJ 291D, Ibănești-Cristinești, km 13+000-18+000, L=5 km 8.612.405,00
61 Consiliul Județean Botoșani Modernizare DJ 292A, Corlățeni-Dimăcheni, km 0+000-2+500, L=2,5 km 4.395.788,00
62 Consiliul Județean Botoșani Modernizare DJ 293, Coțușca-Ghireni-DN 24C, km 41+050-47+700 14.060.580,00
63 Consiliul Județean Botoșani Modernizare DJ 294C, Manoleasa-Zahoreni-Borolea, km 0+000-7+000 12.326.208,00
64 Consiliul Județean Botoșani Modernizare și consolidare DJ 282 A km 0+000-10+000, DN 29D Ionășeni-Mășcăteni 21.964.134,00
65 Consiliul Județean Botoșani Reabilitare pod peste râul Jijia, pe DJ 292, km 4+980, în loc.Broscăuți, jud.Botoșani 3.326.137,10
66 Copălău Extinderea rețelei de canalizare și a capacițății de pompare și epurare a apelor uzate în comuna Copălău, județul Botoșani, extinderea sursei de apă, a capacității de pompare și transport a apei brute și a capacității de stocare aferente sistemului de alimentare cu apă potabilă a comunei Copălău, județul Botoșani 9.930.229,94
67 Cordăreni Construire dispensar comunal cu cabinete medicale specializate și locuință de serviciu medic, comuna Cordăreni, județul Botoșani 2.229.123,00
68 Cordăreni Extinderea rețelei de alimentare cu apă în comuna Cordăreni, județul Botoșani 5.178.880,00
69 Cordăreni Modernizare Școala Gimnazială nr.1 Cordăreni din comuna Cordăreni, județul Botoșani 2.168.639,00
70 Corlăteni Realizare extindere, modernizare și dotare școală și grădiniță în corpurile A și B din cadrul Școlii Gimnaziale, localitatea Corlăteni, comuna Corlăteni, județul Botoșani 4.677.305,00
71 Corlăteni Sistem de alimentare cu apă potabilă în localitățile Carasa, Corlateni, Vlădeni și Podeni, comuna Corlăteni, județul Botoșani 19.848.068,00
72 Corni Canalizare menajeră și stație epurare sat Corni, comuna Corni, județul Botoșani 6.991.196,40
73 Coșula Modernizare drumuri comunale și sătești în comuna Coșula, județul Botoșani (4832 m) 4.895.477,00
74 Coșula Modernizare, dotare și extindere grupuri sanitare și centrală termică la Școala cu clasele I-IV Buda, comuna Coșula, județul Botoșani 642.500,00
75 Coșula Modernizare, dotare și extindere grupuri sanitare și centrală termică la Școala cu clasele I-IV Pădureni, comuna Coșula, județul Botoșani 670.465,00
76 Coșula Modernizare, dotare și extindere grupuri sanitare și centrală termică la Școala cu clasele I-IV Șupitca, comuna Coșula, județul Botoșani 991.878,00
77 Coșula Reabilitare, modernizare și dotare Grădiniță în sat Șupitca, comuna Coșula, județul Botoșani 977.511,00
78 Coțușca Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal nr.4 Coțușca, comuna Coțușca, județul Botoșani 866.898,00
79 Coțușca Reabilitare și modernizare Liceu Tehnologic Coțușca – corp B, comuna Coțușca, județul Botoșani 1.248.934,00
80 Coțușca Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-IV Cotu Miculinti, comuna Coțușca, județul Botoșani 818.450,00
81 Coțușca Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-IV Mihail Kogălniceanu, comuna Coțușca, județul Botoșani 675.868,00
82 Coțușca Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-IV Putureni, comuna Coțușca, județul Botoșani 903.199,00
83 Coțușca Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII Crasnaleuca, comuna Coțușca, județul Botoșani 1.242.534,00
84 Coțușca Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII Ghireni, comuna Coțușca, județul Botoșani 1.217.057,00
85 Coțușca Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII Nichiteni, comuna Coțușca, județul Botoșani 1.242.460,00
86 Coțușca Rețea de alimentare cu apă în satele Coțușca, Nichiteni, Puțureni și Mihail Kogălniceanu, comuna Coțușca, județul Botoșani 10.117.305,00
87 Cristești Asfaltare și modernizare drumuri comunale de interes local în comuna Cristești, județul Botoșani – DC 51 6.995.594,00
88 Cristești Construire și dotare grădiniță în sat Cristești, comuna Cristești, județul Botoșani 1.607.460,00
89 Cristești Demolare, construire și dotare Școala Primară nr.2 Oneaga, comuna Cristești, județul Botoșani în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare 1.061.035,00
90 Cristești Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.2 Oneaga, comuna Cristești, județul Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare 1.564.703,00
91 Cristești Reabilitare, modernizare și dotare Școala Primară nr.1 Cristești, comuna Cristești, județul Botoșani în vederea autorizației sanitare de funcționare 794.683,00
92 Cristești Reabilitare, modernizare și dotare Școala Primară nr.3 Schit – Orășeni, comuna Cristești, județul Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare 836.508,00
93 Cristești Reabilitare, modernizare și dotare Școala Primară nr.4 Unguroaia, comuna Cristești, județul Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare 836.508,00
94 Cristinești Construire și dotare dispensar uman sat Dragalina, comuna Cristinești, județul Botoșani 795.895,80
95 Cristinești Construire/dotare Grădinița cu Program Normal nr.4 Fundu Herții, comuna Cristinești, județul Botoșani 902.713,00
96 Cristinești Modernizare drumuri de interes local, 3,350 km, comuna Cristinești, județul Botoșani 3.491.276,00
97 Cristinești Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială ,,Ioan Murariu”, comuna Cristinești, județul Botoșani 1.082.138,00
98 Cristinești Reabilitare, modernizare și dotare Grădiniță cu Program Normal nr.5 sat Poiana, comuna Cristinești, județul Botoșani 992.311,25
99 Curtești Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Curtești (sat Hudum, Manastirea Doamnei și Curtești), județul Botoșani 9.880.132,00
100 Darabani Construire pod Boieresc, str.Colonel Schiopu Constantin, cartier Teioasa, oraș Darabani, județul Botoșani 733.070,00
101 Darabani Extinderea, modernizarea și dotarea Grădiniței nr.5, oraș Darabani, județul Botoșani 2.176.476,00
102 Darabani Extinderea, modernizarea și dotarea Liceului Dimitrie Cantemir, oraș Darabani, județul Botoșani 17.502.449,00
103 Dersca Modernizare drumuri de interes local, comuna Dersca, județul Botoșani 6.075.406,00
104 Dersca Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal, comuna Dersca, județul Botoșani 1.239.500,00
105 Dersca Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” corp 1, comuna Dersca, județul Botoșani 990.310,00
106 Dersca Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” corp 2, comuna Dersca, județul Botoșani 1.579.398,00
107 Dersca Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” corp 3, comuna Dersca, județul Botoșani 2.415.861,00
108 Dîngeni Construire punct sanitar în satul Iacobeni, comuna Dîngeni, județul Botoșani 582.796,00
109 Dîngeni Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Dîngeni, județul Botoșani 13.823.353,00
110 Dobârceni Înființare grădiniță cu două săli de clasă în localitatea Dobârceni, comuna Dobârceni, județul Botoșani 602.467,00
111 Dobârceni Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în comuna Dobârceni, județul Botoșani 8.769.621,00
112 Dobârceni Modernizare drumuri de interes local, 4,900 km, comuna Dobârceni, județul Botoșani 5.077.940,00
113 Dorohoi Reabilitare imobil pentru schimbarea destinației în unitate de învățământ, municipiul Dorohoi, județul Botoșani 4.211.698,40
114 Dorohoi Reabilitare și modernizare strada Horia, municipiul Dorohoi, județul Botoșani 4.136.498,00
115 Drăgușeni Construcție poduri din beton armat, comuna Drăgușeni, județul Botoșani 1.857.059,00
116 Drăgușeni Reabilitare Școala cu clasele I-VIII Drăgușeni, comuna Drăgușeni, județul Botoșani 1.236.695,00
117 Durnești Modernizare și reabilitare Școală sat Durnești, comuna Durnești, județul Botoșani 600.114,00
118 Durnești Modernizarea și reabilitarea Dispensarului uman din comuna Durnești, județul Botoșani 1.465.234,00
119 Durnești Rețele de canalizare și stație de epurare în localitățile Babiceni-Broșteni, comuna Durnești, județul Botoșani 5.090.373,00
120 Durnești Rețele de canalizare și stație de epurare în sat Cucuteni, comuna Durnești, județul Botoșani 6.471.447,00
121 Flămânzi Modernizare prin asfaltare străzi în orașul Flămânzi, județul Botoșani 7.988.710,00
122 Frumușica Construire grădiniță cu două grupe în satul Rădeni, comuna Frumușica, județul Botoșani 2.066.764,40
123 Frumușica Modernizare drumuri comunale în comuna Frumușica, județul Botoșani 5.249.053,00
124 George Enescu Reabilitare învelitoare și extindere grupuri sanitare Școala Gimnazială nr.2, sat Dumeni, comuna George Enescu, județul Botoșani 500.527,64
125 George Enescu Reabilitare, modernizare și dotare Școala Primară nr.5 sat Arborea, comuna George Enescu, județul Botoșani 1.105.770,00
126 Gorbănești Construire pod peste pârâul Valea Satului și amenajare albie în localitatea Vânători, comuna Gorbănești, județul Botoșani 510.000,00
127 Gorbănești Înființarea rețelei de alimentare cu apă în comuna Gorbănești, județul Botoșani 8.276.975,00
128 Havîrna Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Havîrna, județul Botoșani 8.806.426,00
129 Havîrna Realizare și dotare grădiniță în sat Havîrna, comuna Havîrna, județul Botoșani 1.639.061,00
130 Hănești Sistem de alimentare cu apă în comuna Hănești, județul Botoșani 6.140.957,00
131 Hilișeu-Horia Modernizare drumuri de interes local în comuna Hilișeu-Horia, județul Botoșani 19.292.424,39
132 Hlipiceni Construire pod traversare peste râul Sitna, comuna Hlipiceni, județul Botoșani 1.918.065,00
133 Hlipiceni Reconstrucție Grădiniță cu Program Normal nr.2 în comuna Hlipiceni, județul Botoșani 966.377,00
134 Hlipiceni Sistem integrat de alimentare cu apă în comuna Hlipiceni, județul Botoșani 12.790.240,00
135 Hudești Construcție poduri și podețe în satele Hudești, Alba, Vatra și Baranca, comuna Hudești, județul Botoșani 1.421.551,00
136 Hudești Modernizare Grădiniță cu Program Normal Mlenauti, comuna Hudești, județul Botoșani 100.507,00
137 Hudești Modernizare Școala Gimanzială nr.4 Baranca, comuna Hudești, județul Botoșani 453.624,00
138 Hudești Modernizare Școala Gimnazială nr.3 Alba, comuna Hudești, județul Botoșani 545.001,00
139 Hudești Modernizare Școala Primară nr.1 Mlenăuți, comuna Hudești, județul Botoșani 119.144,00
140 Hudești Modernizare și dotare Școala Gimnazială Hudești, sat Hudești, comuna Hudești, județul Botoșani 3.517.674,00
141 Ibănești Înființare rețea de apă și canalizare în comuna Ibănești, județul Botoșani 6.000.000,00
142 Ibănești Modernizare Grădinița Dumbrăvița, localitatea Dumbrăvița, județul Botoșani 270.000,00
143 Ibănești Modernizare Școala Ștefan cel Mare Ibănești, județul Botoșani 750.000,00
144 Ibănești Modernizare și dotări Școala Mihail Sadoveanu Dumbrăvița, județul Botoșani 750.000,00
145 Ibănești Refacere podețe în comuna Ibănești, județul Botoșani 950.000,00
146 Ibănești Modernizare drum comunal DC81 în localitatea Ibănești, comuna Ibănești, județul Botoșani 1.000.000,00
147 Leorda Modernizare drumuri sătești în comuna Leorda, județul Botoșani 4.951.571,00
148 Lozna Modernizare drumuri de interes local în comuna Lozna, județul Botoșani 4.099.926,00
149 Lozna Modernizarea, eficientizarea și extinderea rețelei de iluminat public în comuna Lozna, județul Botoșani 474.169,30
150 Lunca Construire pod din beton armat peste râul Sitna situat pe DC41B, comuna Lunca, județul Botoșani 1.602.160,00
151 Lunca Modernizare drumuri locale în comuna Lunca, judeșul Botoșani 6.150.055,00
152 Lunca Reconstruire dispensar medical în sat Zlatunoaia, comuna Lunca, județul Botoșani 1.935.451,00
153 Manoleasa Construire Grădiniță în localitatea Loturi, comuna Manoleasa, județul Botoșani 580.661,00
154 Manoleasa Înființare rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Manoleasa, județul Botoșani 23.606.483,00
155 Manoleasa Modernizare și dotare dispensar medical Liveni, comuna Manoleasa, județul Botoșani 688.771,00
156 Manoleasa Modernizare și dotare dispensar medical Manoleasa, comuna Manoleasa, județul Botoșani 877.454,00
157 Mihai Eminescu Extindere rețele de canalizare în localitățile Cucorani, Ipotești, Cătămărești, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani 5.713.962,00
158 Mihai Eminescu Modernizare și dotare Școala Gimnazială ,,Petru Rareș” Cervicești, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani 1.034.749,00
159 Mihai Eminescu Modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.1 Cătămărești-Deal, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani 727.941,00
160 Mihai Eminescu Modernizare și dotare Școala Primară nr.2 Stâncești, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani 761.392,00
161 Mihai Eminescu Modernizare și dotare Școala Primară nr.3 Cătămărești, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani 760.553,00
162 Mihai Eminescu Modernizare și dotare Școala Primară nr.4 Cucorani, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani 640.250,00
163 Mihăileni Modernizare drumuri sătești în satul Pârâu Negru, comuna Mihăileni, județul Botoșani 5.332.945,00
164 Mihălășeni Construire, extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă loc.Păun, Slobozia-Silișcani, Sarata și Caraiman, comuna Mihălășeni, județul Botoșani 8.187.267,00
165 Mihălășeni Reabilitarea, modernizarea și dotarea dispensarului medical din localitatea Mihălășeni, comuna Mihălășeni, județul Botoșani 345.501,00
166 Mihălășeni Realizare și dotare grădiniță în comuna Mihălășeni, județul Botoșani 1.724.959,00
167 Mileanca Demolare și realizare grădiniță în sat Mileanca, comuna Mileanca, județul Botoșani 1.223.413,00
168 Mileanca Înființare sistem de alimentare cu apă în localitatea Mileanca, comuna Mileanca, județul Botoșani 5.240.257,00
169 Mileanca Modernizare unitate de învățământ:Școala Gimnazială nr.1 Mileanca, corp C1 2.048.126,00
170 Mileanca Reabilitare și modernizare Școala Primară în sat Codreni, comuna Mileanca, județul Botoșani 1.242.652,00
171 Mitoc Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Mitoc, județul Botoșani: DS 402, DS 394, DS 238, DS 324, DE 60, DS 511, DS 510, DS 488, DS 702, DS 711, DS 756, DS 744, DS 816, DS 865, DS 907 și DS 16 4.489.620,00
172 Nicșeni Modernizare drum comunal DC 65, Costești – Nicșeni în lungime de 3,217 km, comuna Nicșeni, județul Botoșani 3.597.120,00
173 Păltiniș Alimentare cu apă în localitatea Păltiniș, județul Botoșani 9.919.760,00
174 Păltiniș Construcție poduri și podețe în comuna Păltiniș, județul Botoșani 1.601.289,00
175 Pomîrla Reabilitare și modernizare Grădinița nr.1 sat Pomîrla, comuna Pomîrla, județul Botoșani 655.668,00
176 Pomîrla Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.2 sat Racovăț, comuna Pomîrla, județul Botoșani 888.384,00
177 Prăjeni Modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Prăjeni, județul Botoșani 297.808,00
178 Prăjeni Zonă captare și aducțiune în comuna Prăjeni, județul Botoșani 1.278.703,00
179 Răchiți Construire grădiniță cu program normal, sat Cișmea, comuna Răchiți, județul Botoșani 1.488.454,00
180 Răchiți Înființare rețea de canalizare și extindere rețea apă în satul Roșiori, comuna Răchiți, județul Botoșani 8.849.286,00
181 Răchiți Reabilitare, modernizare și extindere Școala Gimnazială nr.2 Roșiori, comuna Răchiți, județul Botoșani 3.696.043,00
182 Răchiți Reabilitare, modernizare și extindere Școală Gimnazială Petru Suster Costești și Grădinița Petru Suster Costești, comuna Răchiți, județul Botoșani 2.522.340,00
183 Răuseni Înființare sistem canalizare și stație epurare în sat Răuseni, comuna Răuseni, județul Botoșani 8.477.574,11
184 Răuseni Reabilitare Școala Generală Doina, comuna Răuseni, județul Botoșani 887.261,00
185 Răuseni Reabilitare Școala Generală Rediu, comuna Răuseni, județul Botoșani 1.739.447,00
186 Răuseni Reabilitare și modernizare Grădinița nr.1 Răuseni, comuna Răuseni, județul Botoșani 1.240.533,00
187 Ripiceni Construire poduri în comuna Ripiceni, județul Botoșani 2.910.676,00
188 Ripiceni Modernizare drumuri de interes local în comuna Ripiceni, județul Botoșani 5.001.121,00
189 Ripiceni Modernizare și dotare dispensar medical în comuna Ripiceni, județul Botoșani 2.023.137,00
190 Roma Înființare sistem alimentare cu apă potabilă, comuna Roma, județul Botoșani 8.420.185,00
191 Roma Modernizare Grădiniță Roma, sat Roma, comuna Roma, județul Botoșani 730.933,00
192 Roma Modernizare Școală nr.2, sat Roma, comuna Roma, județul Botoșani 877.978,00
193 Românești Construire și dotare grădiniță cu program normal în localitatea Românești, județul Botoșani 586.700,00
194 Santa Mare Modernizare drum comunal DC 52 A L=3155 m comuna Santa Mare, județul Botoșani 3.499.820,00
195 Santa Mare Pod din beton armat pe DS 551 Vad la Cojocaru comuna Santa Mare, județul Botoșani 1.014.368,00
196 Săveni Construire local Școală Primară nr.2 în satul Bozieni, orașul Săveni, județul Botoșani 894.312,00
197 Săveni Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Liceu Teoretic ,,Mihai Ciuca” orașul Săveni, județul Botoșani 17.873.804,00
198 Stăuceni Construire Grădiniță cu program normal în comuna Stăuceni, județul Botoșani 561.635,00
199 Stăuceni Modernizare drum comunal DC 31A, km 0+000 – km 4+560, Stăuceni – Tocileni, comuna Stăuceni, județul Botoșani 4.996.548,00
200 Stăuceni Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Patriarh Teoctist sat Tocileni, comuna Stăuceni, județul Botoșani 574.627,18
201 Suharău Construire Grădiniță cu Program Normal nr.3 în localitatea Smârdan, comuna Suharău, județul Botoșani 902.173,00
202 Suharău Extindere, modernizare și dotare Grădiniță cu Program Normal nr.6 Lișna, comuna Suharău, județul Botoșani 1.460.113,00
203 Suharău Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu Program Normal nr.1 Suharău, comuna Suhărău, județul Botoșani 1.606.539,00
204 Suharău Modernizare drumuri sătești în localitatea Smârdan, comuna Suharău, județul Botoșani 3.760.670,00
205 Suharău Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.4 cu clasele V-VIII în localitatea Oroftiana, comuna Suharău, județul Botoșani 1.529.740,00
206 Suharău Modernizare rețea iluminat public comuna Suharău, județul Botoșani 148.285,90
207 Sulița Construcție poduri și podețe în satele Sulița și Drăcșani, comuna Sulița, județul Botoșani 2.148.447,00
208 Sulița Înființare sistem integrat de alimentare cu apă potabilă și canalizare apă uzată în comuna Sulița, județul Botoșani 12.889.798,00
209 Sulița Reabilitare Grădinița cu Program Normal nr.1 Sulița, comuna Sulița, județul Botoșani 153.130,00
210 Sulița Reabilitare Grădiniță cu Program Normal nr.2 Dracșani, comuna Sulița, județul Botoșani 94.177,00
211 Sulița Reabilitare Școala Gimnazială nr.1 în localitatea Sulița, comuna Sulița, județul Botoșani 229.408,00
212 Sulița Reabilitare Școala Gimnazială nr.2 I-VIII în localitatea Dracșani, comuna Sulița, județul Botoșani 189.567,00
213 Șendriceni Extindere, reabilitare, modernizare, dotare clădiri corp 1 și utilități Școală Primară ,,Victor Isaceanu” Pădureni, comuna Șendriceni, județul Botoșani 907.017,00
214 Șendriceni Extindere, reabilitare, modernizare, dotare clădiri corp A, B, C și utilități Școală Gimnazială ,,Alecu Ivan Ghilia ”, comuna Șendriceni, județul Botoșani 2.564.891,00
215 Ștefănești Modernizare drumuri de interes local în orașul Ștefănești, județul Botoșani 6.977.474,00
216 Știubieni Alimentare cu apă în comuna Știubieni, satele Știubieni și Negreni, județul Botoșani 10.579.872,13
217 Știubieni Construire și dotare grădiniță cu program normal în sat Știubieni, comuna Știubieni, județul Botoșani 1.680.046,00
218 Știubieni Extindere, reabilitare, modernizare și dotare grădiniță în sat Negreni, comuna Știubieni, județul Botoșani 1.075.210,00
219 Știubieni Modernizarea condițiilor de funcționare a Școlii Gimnaziale nr.1 comuna Știubieni, județul Botoșani prin lucrări de extindere, reabilitare și dotare 5.332.175,00
220 Todireni Modernizare drumuri locale în comuna Todireni, județul Botoșani 5.010.551,00
221 Todireni Reabilitarea, consolidarea, modernizarea, extinderea și dotarea Școlii cu clasele I-IV, nr.2, Todireni 726.363,00
222 Trușești Extindere și modernizare rețea de apă în localitățile Buhaceni și Pasateni comuna Trușești, județul Botoșani 6.497.872,00
223 Trușești Realizare poduri și punți pietonale peste Valea Ciolpanilor, comuna Trușești, județul Botoșani 3.223.982,00
224 Tudora Extindere Dispensar Medical Uman, comuna Tudora, județul Botoșani 1.235.607,00
225 Tudora Modernizare 3 punți pietonale peste pârâul Pleșu și pod peste pârâul Zarna, comuna Tudora, județul Botoșani 1.330.420,00
226 Tudora Reabilitare și extindere grupuri sanitare Școala Gimnazială nr.1 corp B în comuna Tudora, județul Botoșani 1.198.027,00
227 Tudora Reabilitare și extindere grupuri sanitare Școala Tiberiu Crudu corp C în comuna Tudora, județul Botoșani 1.635.825,00
228 Ungureni Construire grădiniță în sat Borzești, comuna Ungureni, județul Botoșani 1.456.462,00
229 Ungureni Modernizare Grădinița cu Program Normal nr.1 Ungureni în vederea obținerii autorizației de funcționare, județul Botoșani 693.063,00
230 Ungureni Modernizare Grădinița cu Program Normal nr.4 Plopenii Mari – Grupa Durnești, în vederea obținerii autorizației de funcționare,  județul Botoșani 389.511,00
231 Ungureni Modernizare Școala Gimnazială nr.1 Ungureni în vederea obținerii autorizației de funcționare – corp A și corp B,  județul Botoșani 777.924,00
232 Ungureni Modernizare Școala Gimnazială nr.3 Borzești în vederea obținerii autorizației de funcționare,  județul Botoșani 443.130,00
233 Ungureni Modernizare Școala Primară nr.7 Mîndrești în vederea obținerii autorizației de funcționare,  județul Botoșani 463.646,00
234 Ungureni Modernizare Școala Primară nr.8 Călugărenii Vechi în vederea obținerii autorizației de funcționare,  județul Botoșani 668.677,00
235 Ungureni Modernizare Școala Primară nr.9 Călugărenii Noi în vederea obținerii autorizației de funcționare,  județul Botoșani 463.646,00
236 Ungureni Sistem de alimentare cu apă în satele Mîndrești, Călugăreni și Călugărenii Noi, comuna Ungureni, județul Botoșani 7.366.384,00
237 Unțeni Modernizare drum comunal DC 29 Burlești-Unțeni și DN 29-Mînăstireni, comuna Unțeni, județul Botoșani 12.958.466,00
238 Văculești Modernizare drum de interes local în comuna Văculești, sat Saucenița, județul Botoșani, DC 211, DS 161, DC 187, DC 168, DS 30 3.509.281,00
239 Văculești Modernizare și reabilitare grădiniță sat Văculești, comuna Văculești, județul Botoșani 2.151.283,00
240 Văculești Modernizare și reabilitare Școala Saucenița, sat Saucenița, comuna Văculești, județul Botoșani 1.657.596,00
241 Vârfu Câmpului Reabilitare drumuri sătești în comuna Vârfu Câmpului, județul Botoșani 4.296.896,00
242 Vârfu Câmpului Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Școala Primară nr.2 Lunca, comuna Vârfu Câmpului, județul Botoșani 1.547.997,00
243 Viișoara Modernizare drumuri în comuna Viișoara, județul Botoșani 7.426.070,00
244 Vlădeni Modernizare DC 63 A și străzi în comuna Vlădeni, județul Botoșani 3.625.588,00
245 Vlăsinești Modernizare drum comunal și drumuri sătești în comuna Vlăsinești, județul Botoșani 4.174.101,00
246 Vlăsinești Modernizare Școala Profesională ,,Gheorghe Burac” corp B în sat Vlăsinești, comuna Vlăsinești, județul Botoșani 1.989.982,00
247 Vlăsinești Reabilitare pod în comuna Vlăsinești, județul Botoșani 774.381,00
248 Vorniceni Modernizare drumuri de interes local în comuna Vorniceni, județul Botoșani 4.906.680,00
249 Vorniceni Modernizare, extindere și dotare Școala Gimnazială ,,Prof.Octavian Ionescu” Vorniceni, județul Botoșani 890.589,00
250 Vorona Cabinete medicale în localitatea Poiana, comuna Vorona, județul Botoșani 694.295,00
251 Vorona Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal nr.3 Teodoru Vorona, comuna Vorona, județul Botoșani 652.932,00
252 Vorona Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun” Icuseni, comuna Vorona, județul Botoșani 1.336.386,00
253 Vorona Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza” Vorona, comuna Vorona, județul Botoșani 1.279.371,00
254 Vorona Reabilitare și modernizare Școala Primară ,,Petru Rareș” Vorona, comuna Vorona, județul Botoșani 1.291.875,00

 

Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *