Se reiau lucrările la o investiție care mai are nevoie de 50 milioane lei pentru finalizare. Începe și procedura de exproprieri

0

Barajul de la Vârfu Câmpului, județul Botoșani/imagine Google Earth

O investiție publică strategică începută în 2008 și care ar mai avea nevoie de 50 milioane lei pentru finalizare va fi reluată din acest an.

Pentru 2018 de la buget s-au alocat 100.000 lei iar dintr-un credit extern luat de România în urmă cu mai mulți ani suma de 880.000 lei.

După investițiile așteptate în infrastructura rutieră și cea feroviară, aceasta ar fi cea mai importantă pe care trebuie să o facă Guvernul direct în județ.”Pentru acumularea Vârfu Câmpului se alocă valoarea de 100.000 lei, având în vedere faptul că este necesară reaprobarea indicatorilor tehnico-economici în anul 2018, după care va fi reluată finanțarea corespunzător… În anul 2018 urmează a fi reaprobați indicatorii tehnico-economici, coroborat cu aprobarea coridorului de expropriere și continuarea lucrărilor până la finalizarea acumulării”, precizează Ministerul Apelor și Pădurilor, anunțând astfel deblocarea tututor sumelor pentru investiția care a creeat un nou baraj hidrotehnic pe râul Siret care va permite atât alimentarea cu apă a unor localități, cât și extinderea sistemelor de irigații.

 

”Faptul că lucrările vor fi încadrate în clasa a II-a de importanță este foarte bine, mai mult faptul că începe  întocmirea documentațiilor pentru declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul  de expropriere al lucrărilor de utilitate publică de interes național iarăși este foarte bine.  Mă bucur că am găsit înțelegere și investiția va fi finalizată, trebuie doar urmați toți pașii legali pentru a continua lucrările”, a declarat senatorul Doina Federovici, președintele partidului de guvernământ. Aceasta, în calitate de senator PSD, a transmis o interpelare către Ministerul Apelor și Pădurilor, la sfârșitul anului trecut, în care solicita informații cu privire la stadiul în care se află investiția de la Vârfu Câmpului și ce face ministerul pentru continuarea lucrărilor.Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apelor și Pădurilor senatorului Doina Federovici, obiectivul de investiții ”Amenajarea complexă Vârfu Câmpului” se realizează cu finanțare în cadrul proiectului F/P 1579(2006) – ”Investiții prioritare în domeniul gospodăririi apelor”, cu fonduri din credite rambursabile BDCE și cofinanțare de la bugetul de stat.

Acest proiect este demarat încă din anul 2008 în baza Acordului-cadru de împrumut dintre România și BDCE, cu termen de finalizare 2010, urmat de amendări ale termenului de finalizare al obiectivului de investiție, pentru anii: 2013, 2015, 2017, prin adoptarea de hotărâri ale Guvernului României, în acest moment fiind depuse diligențele pentru o nouă amendare în vederea decalării termenului de finalizare până la finele lunii decembrie 2020.

 

Valoarea totală actualizată a obiectivului de investiție este de 168,7 milioane lei, din care s-au executat lucrări în valoare de 118,03 milioane lei până la 31 decembrie 2017, valoarea lucrărilor rămase de executat fiind de 50,7 milioane lei.

Pe perioada execuției lucărilor datorită modificărilor legislative, a a normativelor de proiectare, precum, a situațiilor apărute în teren, pentru finalizarea lucrărilor sunt necesare următoarele:

Trecerea lucrărilor de la clasa a III/a de importanță, la cât este în prezent, la clasa a II-a de importanță; asigurarea modernizării echipamentului hidromecanic precum și actualizarea valorii de achiziție a acestuia; asigurarea unor lucrări suplimentare datorate apariției unor eroziuni de mal (în amonte de încastrarea barajului, eroziuni care pun în pericol atât încastrarea acestuia cât și gospodăriile limitrofe); întocmirea documentațiilor pentru declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național.În acest scop, beneficiarul investiției a întreprins măsuri de actualizare a documentației tehnico-economice, respectiv reactualizarea Studiului de Fezabilitate conform H.G. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de învestiții finanțate din fonduri publice, urmând a fi inițiate procedurile legale de reaprobare a indicatorilor tehnico-economici ai investiției prin hotărâre de guvern.

În anul 2018 se vor asigura surse de finanțare atât din bugetul propriu al A.N. ”Apele Române” cât și din credit BDCE, astfel:  880.000 lei surse proprii ANAR 100.000 lei proiectul FP finanțare BDCE.

Sumele alocate în 2018 vor fi destinate realizării următoarelor lucrări:

Obiect baraj frontal mal stâng: foraje de verificare și umplere, masca de etanșare, parapet sperge val(terasamente și montaj)

Obiec Baraj frontal mal drept: foraje de verificare și umplere.