A avut loc Recepţia Finală pentru: „Construirea conductei de aducţiune de la staţia de tratare a apei potabile Ştefăneşti la Săveni şi devierea conductelor de aducţiune în zona alunecărilor de teren Leorda”

0

In luna noiembrie a fost semnat Procesul Verbal de Recepţie Finală pentru Contractul de Lucrări: Construirea conductei de aducţiune de la staţia de tratare a apei potabile Ştefăneşti la Săveni şi devierea conductelor de aducţiune în zona alunecărilor de teren Leorda

Contractul de Lucrari  a reprezentat  una dintre componentele fundamentale ale Proiectului Major „Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare-epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani” – Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Sectorial  Mediu, continuat prin Proiectul Major:  „Fazarea proiectului extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare – epurarea apelor uzate in judeţul Botoşani – Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructura Mare,  implementate de către Societatea Comerciala NOVA APASERV SA Botoşani, ca urmare a semnării Contractului de Finanţare din data de 23 august 2011, respectiv 15 decembrie 2016.

Bugetul total alocat pentru realizarea noului Proiectului Major este de 303.502.226 lei, din care, conform schemei de finanţare, 230.519.950 lei reprezintă finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, valoare echivalenta cu un procent de 90,94 % din valoarea totală eligibilă aprobată. Proiectul Major işi propune continuarea şi finalizarea Contractelor de Lucrări demarate prin programul derulat anterior şi cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial “Mediu”, a căror finalitate o constituie realizarea unui sistem eficient de alimentare cu apă, la nivelul Operatorului Regional,

Prin Proiect se realizeaza asigurarea transportului apei tratate, de la noua Staţie de tratare a apei potabile Ştefăneşti, obiectiv de investitţii finalizat in cadrului Proiectului POS Mediu şi pus în funcţiune la începutul anului 2016, la rezervoarele de stocare a apei de la Săveni, în scopul furnizării debitului necesar cerinţelor de alimentare cu apă potabilă ale oraşului Săveni şi a comunelor: Mihălăşeni, Hăneşti, Vlăsineşti, având o lungime de 37,5 Km.

Calitatea apei furnizate în reţea corespunde în totalitate normativelor naţionale şi europene, contribuind astfel la respectarea obiectivelor şi  prevederilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană.

Impreună cu celelalte componente fundamentale ale Proiectului Major şi anume:

Extinderea şi reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile Ştefăneşti – proiect finalizat ;

Îmbunătăţirea STAP Cătamărăsti si Bucecea – proiect finalizat;

Extinderea reţelelor de apă şi canalizare în aglomerarea Botoşani – proiect in derulare;

Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare în aglomerarea Dorohoi – proiect in derulare;

Extinderea reţelelor de canalizare în aglomerarea Vorona – proiect in perioada de re-licitare;

Extinderea reţelelor de apă şi canalizare în ZAA/aglomerarea Flămânzi –  proiect in derulare;

Construcţia staţiilor de epurare a apelor uzate Flămânzi şi Vorona – proiect in Perioada de Notificare a Defectelor;

Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare a apelor uzate Dorohoi – proiect finalizat;

Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor – Contract in derulare;

Asistenţă Tehnica pentru Proiectare şi Managementul Proiectului – Contract in derulare,

aceasta componentă asigură îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată.

Prin finalizarea reuşită a Contractului de Lucrări, se garantează atât respectarea legislaţiei europene în vigoare privind conservarea condiţiilor de mediu, cât şi îndeplinirea obiectivelor şi prevederilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial Mediu / Programul Operaţional Infrastructura Mare

Date de contact Buznea Delia – Responsabil cu Presa şi Relaţii Publice în cadrul Unităţii de Implementare a Proiectului Tel: 0040-374-106-800; Fax: 0040-374-106-803, E-mail: [email protected]; Web: www.NovaProject.ro

 

 

Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *