Au fost terminate lucrările pentru: „Extinderea reţelelor de apă şi canalizare în ZAA/aglomerarea Botoşani”

0

Comunicat de presă: În data de 22.03.2019, a fost semnat Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea lucrărilor pentru: Extinderea reţelelor de apă şi canalizare în ZAA/aglomerarea Botoşani”.

 

Acest Contract de Lucrări  a constituit  una dintre componentele fundamentale ale Proiectului Major „Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare-epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani” – Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial  Mediu, continuat prin Proiectul Major:  „Fazarea proiectului extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare – epurarea apelor uzate in judeţul BotoşaniProiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructura Mare,  implementate de  către Societatea Comerciala NOVA APASERV SA Botoşani, ca urmare a semnării Contractului de Finanţare din data de 23 august 2011, respectiv 15 decembrie 2016.

Bugetul total alocat pentru realizarea noului Proiectului Major a fost de  303.502.226 lei, din care, conform schemei de finanţare, 230.519.950 lei reprezintă finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, echivalent cu 90,94 % din valoarea totală eligibilă aprobată. Proiectul Major își propune continuarea şi finalizarea Contractelor de Lucrări demarate prin programul derulat anterior şi cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial “Mediu”, a căror finalitate o constituie realizarea unui sistem eficient de alimentare cu apă, la nivelul Operatorului Regional,

Prin Proiect s-a realizat atât reabilitarea a 1,830 km de rețele de distribuție apă potabilă și extinderea acestora cu 16,156 km, incluzând o stație de pompare apă potabilă, cât și extinderea rețelelor de canalizare cu 33,605 km și 13 stații de pompare apă uzată.

Alături de celelalte componente fundamentale ale Proiectului Major şi anume:

Extinderea şi reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile Ştefăneşti

Îmbunătăţirea STAP Cătămărăsti şi Bucecea

Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare în aglomerarea Dorohoi;

Extinderea reţelelor de canalizare în aglomerarea Vorona;

Extinderea reţelelor de apă şi canalizare în ZAA/aglomerarea Flămânzi;

Construcţia staţiilor de epurare a apelor uzate Flămânzi şi Vorona;

Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare a apelor uzate Dorohoi;

Construirea conductei de aducţiune de la STAP Ștefănești la Săveni și

devierea conductelor de aducţiune în zona alunecărilor de teren Leorda

Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor;

Asistenţă Tehnica pentru Proiectare şi Managementul Proiectului,

aceasta componenta a contribuie la realizarea unui sistem eficient de alimentare cu apă şi  canalizare şi în final, epurare a apelor uzate, conducând implicit la îndeplinirea obiectivelor specifice ale Programului: îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/ apă uzată.     

Finalizarea reuşită a Contractului de Lucrări, garantează atât respectarea legislaţiei europene în vigoare privind conservarea condiţiilor de mediu, cât şi îndeplinirea obiectivelor şi prevederilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană

 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial  Mediu / Programul Operaţional Infrastructura Mare

 

loading…

 

 

Loading…

 

 


Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *