ALDE a trimis tuturor partidelor ”Pactul pentru dezvoltarea județului Botoșani”. ZONĂ economică liberă la Bucecea, investiții în infrastructură, educație, agricultură, turism

0
Comunicat de presă- Filiala ALDE Botoșani

În cursul zilei de vineri, reprezentanții Alianței Liberalilor Democrați au înmânat tuturor partidelor politice din județul Botoșani  „Pactul pentru dezvoltarea județului Botoșani”  în vederea analizării și definitivării lui.  

Scopul acțiunii inițiate de ALDE este de a contribui împreună cu celelalte partide politice  la dezvoltarea județului Botoșani și implicit de a ridica nivelul de trai al botoșănenilor, care din cauza  neînțelegerilor politice au fost vitregiți  de-a lungul timpului, de anumite condiții atât de necesare și normale pentru timpurile în care trăim.

De aceea, sperăm să îngropăm cu toții securea războiului politic și să dăm curs, în cel mai scurt timp , proiectele de investiții mult așteptate în județul nostru de botoșănenii care încet, încet își pierd încrederea în toată clasa politică, dacă lucrurile stagnează în loc să se miște într-un mod constructiv și favorabil pentru comunitatea din care trăiește fiecare cetățean din județul Botoșani. 

  Menționăm că s-a pus la dispoziția tuturor partidelor din județul Botoșani, această propunere de a elabora un proiect comun de dezvoltare durabilă  pentru viitor , printr-un acord care să implice responsabil atât partidele politice cât și societatea civilă.     

„Responsabilitatea în angajarea de noi proiecte cât și continuarea proiectelor este importantă și necesită implicare și consens. În interesul cetățenilor, responsabilitatea presupune ca promisiunile din campaniile electorale sa fie întărite de angajamente ferme de finalizare , în consens între toți factorii implicați,  atât executanți cât și beneficiari.  Sintagma „Includerea binelui propriu în binele general „, trebuie sa devină un motto pentru factorii decidenți”, a declarat Roxana Florentina Țurcanu, președintele ALDE Botoșani.

Dragi botoșăneni, cunoaștem problemele principale cu care vă confruntați în prezent, gândindu-ne în primul rând la sistemul sanitar care a fost pus la grea încercare încă de la debutul pandemiei cu Covid-19, precum și sistemul de învățământ care  are nevoie de un sprijin aparte, în condițiile în care e vorba de educarea și formarea copiilor noștri. Un alt domeniu care necesită o atenție deosebită din partea autorităților este agricultura, fiind și principalul sector de activitate al botoșănenilor din mediul rural, care este în concordanță cu infrastructura rutieră extrem de degradată. De asemenea, ne dorim să putem contribui prin unirea tuturor forțelor politice pentru dezvoltarea județului, care ani la rândul a fost situat la polul sărăciei al țării noastre. Un aspect foarte important este și  sectorul social care a fost extrem de neglijat, în condițiile în care tinerii au nevoie de susținerea statului pentru  absolvirea studiilor și ulterior pentru întemeierea unei familii.

Așadar,  sperăm în alăturarea tuturor partidelor politice pentru concretizarea acestui pact, acționând  în consecință unitar și să reușim să punem în practică proiectele ce le va cuprinde , ridicând  în cele din urmă județul Botoșani la nivelul de dezvoltare pe care îl merită cu desăvârșire.                                                                             

Biroul de presă,

ALDE Botoșani 

PACTUL PENTRU DEZVOLTAREA JUDEȚULUI BOTOȘANI

Județul în care locuim este situat în partea de nord- est a României, cu o economie preponderent agrară, cu o populație de peste 400000 de mii de locuitori care locuiesc în proporții aproximativ egale, în mediul urban și rural(40%-60%) (https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani), mărginit de două râuri importante, Prut și Siret, situat pe granița de est a Uniunii Europene, într-o zonă de dealuri, cu o salbă de lacuri, cu teren rodnic, cu păduri si lacuri. Într-un cuvânt, un tărâm minunat, binecuvântat, cu multe oportunități. Dar cu o industrie precară, cu manufacturi pierdute, cu o populație îmbătrânită, fără o strategie de dezvoltare durabilă.
De aceea cerem, tuturor forțelor politice prezente în acest moment în spectrul politic botoșănean, să uite până în preajma viitoarelor alegeri de jocul politic advers și să se coalizeze în vederea dezvoltării județului Botoșani, a rezolvării problemelor stringente cu care acesta se confruntă, nu doar la nivel declarativ ci implicat, cu identificarea surselor de finanțare, cu proiecte, etapizat, transparent, cu implicarea societății civile.
Astfel, problemele principale cu care se confruntă în acest moment județul Botoșani sunt legate de:
A. Sănătate și învățământ,
B. Agricultură
C. Infrastructură,
D. Dezvoltare,
E. Social.
Dezvoltând, punctual, dar fără a ne limita la acestea, avem:

A. Sănătate și învățământ
● Una din principalele probleme legate de buna desfășurare a ciclului de învățământ este lipsa toaletelor în școlile din mediul rural și nu doar. Ținând cont de nenumăratele cazuri de accidente(copii înecați în fose septice), de contextul pandemic, de faptul că nu se pot obține autorizări din partea Direcției de Sănătate Publică, această problemă trebuie rezolvată cu celeritate, la nivel județean, dând astfel un exemplu la nivel național. Soluția cea mai simplă, după ce va fi studiată de specialiști, dacă își vor da acordul, este folosirea unui container sanitar care sa cuprindă atât vase de wc cât si lavoare, alimentate cu apă curentă, legate la fose ecologice sau la rețeaua de canalizare, încălzit electric și pe cât posibil lipit de școală astfel încât accesul să poată fi făcut din interiorul școlilor.

PACTUL PENTRU DEZVOLTAREA JUDETULUI BOTOSANI
proiect unic, conceput de specialiștii din cadrul consiliului județean sub coordonarea Biroului arhitectului șef al județului, cu adaptare în teren pentru fiecare școală, va duce la un cost transparent, aproximativ egal, astfel încât să nu avem surpriza că primăria X a achiziționat cu un preț iar primăria Y cu un preț triplu. De asemenea, considerăm că există suficiente firme specializate la nivel local care să fie dispuse și disponibile să execute necesarul de containere și montajul lor.

● Crearea unui spațiu adecvat pentru montarea unui balon presostatic în curtea spitalului (fără a afecta spațiul de parcare) pentru triajul pacienților în condițiile actuale de pandemie, care, spre deosebire de cortul expus acum, prezintă numeroase avantaje cum ar fi : ușurința de montare ,iluminat bun( membrana presostatică permite trecerea luminii), ignifug ( datorita proprietății ignifuge a membranei nu exista risc de incendiu), formă adaptabilă, izolare termică ,durata lungă de viață (un balon presostatic îngrijit are o durată medie de viață de 30 ani).
● Identificarea de urgență a unui spațiu necesar pentru amplasarea unui heliport și construirea acestuia. Există încă din 2018 un proiect pentru acest lucru dar, nu cred că la nivelul unui județ este necesar să așteptăm câțiva ani pentru a demara o investiție atât de necesară și care nu necesită o finanțare foarte costisitoare, mai ales că multe entități private din România dispun de astfel de facilități fie pentru turism, fie din alte rațiuni
PACTUL PENTRU DEZVOLTAREA JUDETULUI BOTOSANI
economice. De asemenea, pe plan local există firme care pot executa o lucrare de asemenea complexitate. Toate detaliile legate de construire și exploatare se găsesc pe site-ul Ministerului Transporturilor și a Infrastructurii
( http://mt.ro/web14/documente/acte-normative/2014/09_07/anexa.pdf ).

B. Agricultura
Județul Botoșani este preponderent agricol , statistic fiind clar pentru noi că trebuie extrem de multă atenție asupra acestui sector. Suntem un mare producător de materie prima pentru industria alimentara și din păcate reușim sa procesăm mai puțin de 10% din ceea ce producem aici. Plus valoarea si bunăstarea oamenilor este in directă legătură cu nivelul de industrializare a acestui sector si va trebui sa facem pași importanți în aceasta direcție. Avem nevoie să sprijinim sectorul agricol in mod direct pentru înființarea de asociații agricole si cooperative agricole , forme de organizare care pot beneficia de un important sprijin cu fonduri guvernamentale si europene. Câteva investiții strategice in zona agricolă făcute de autoritățile locale ar putea deschide acest drum către obținerea de profit si dezvoltarea industriei alimentare județene.
– înființarea unor centre de achiziție si procesare fructe si legume;
– înființarea unor unități de procesare a cerealelor;
– încurajarea unităților publice locale pentru achiziția producției agricole locale , conform principiului “lanțul scurt de aprovizionare”;
– înființarea pieței volante si promovarea producției agricole locale
– sprijinirea fermierilor pentru înființarea de noi exploatații agricole prin asigurarea utilităților necesare de către autoritățile locale.

C. Infrastructură
● Una dintre caracteristicile teritoriale ale județului Botoșani o reprezintă izolarea de marile artere de trafic feroviar sau rutier. Dacă județele
PACTUL PENTRU DEZVOLTAREA JUDETULUI BOTOSANI
învecinate, Suceava și Iași, se bucură la un nivel superior de aceste infrastructuri, și chiar dacă județul nostru este legat de restul țării prin drumuri de aceeași categorie, drum european, diferențele între E85, care leagă Suceava de Roman, E 583 Iași-Roman și E 58 care leagă Târgu Frumos de Botoșani sunt vizibil în defavoarea ultimului. Zilele trecute ministrul transporturilor a confirmat că va forța prin PNRR finanțarea europeană pentru tronsonul de autostradă Lețcani – Târgu Frumos ( https://www.topiasi.ro), cu toate că, din punctul de vedere al celor peste 400000 de cetățeni ai județului, refacerea legăturii Târgu Frumos-Botoșani sub forma cel puțin a unui drum expres ar reprezenta o necesitate mai stringentă, asigurând ieșirea către țară și chiar către Uniunea Europeană a multor agenți economici, turiști, sau pur și simplu călători pe această infrastructură. Majoritatea parlamentarilor acestui județ au clamat acest deziderat, dar, cu toate că reprezentăm aproape 5% din populația acestei țări, glasul lor nu a reușit să se facă auzit în capitală, la ministerele de resort. Este momentul ca toți parlamentarii să aibă o acțiune concertată, să lucreze în interesul cetățenilor care i-au trimis în parlament. Chiar dacă rolul parlamentarilor este, potrivit Constituției, de dezbatere și aprobare a legilor, trebuie să nu uite că ei sunt exponenții cei mai bine situați în societate iar vocile și voința lor ar trebui să rezoneze cu necesitățile cotidiene ale celor care i-au trimis în Parlament.
● Necesitatea monitorizării mai precise și transparente a Operatorului Regional de apă-canal, Nova Apaserv S.A. . Pentru că reprezintă o componentă majoră, esențială a dezvoltării și județului, operatorul de apă-canal trebuie ajutat să depășească momentul și trebuie menținut pe o linie de plutire. În țară, marea majoritate a operatorilor sunt companii de succes, profitabile, în mare parte și datorat faptului că operează pe aglomerări urbane masive, au clienți agenți economici mari, cu potențial. Nova Apaserv își susține cu greu activitatea, implementând anevoios proiectele europene și având o rată de avarii mare. De aceea, rolul acționarilor și în mod special al acționarului majoritar, Consiliul Județean, este crucial, investițiile derulate de operator, organigrama si statul de funcții, salarizarea, prețurile de achiziție, etc. trebuie atent monitorizate prin intermediul Consiliului de Administrație, al Asociației de Dezvoltare și prin reprezentanții din Adunarea Generală a Acționarilor. Soluția lichidării operatorului și trecerea operării unui serviciu subordonat CJ nu este soluția cea mai viabilă, legat de imposibilitatea accesării fondurilor europene, cu toate că în felul acesta controlul ar putea fi mai strict. Prețul practicat în acest moment de operator pentru serviciile sale este suficient de îndestulător pentru menținerea acestuia în activitate dar o diversificare a serviciilor, intervenția în piața concurențială a firmelor de profil,
PACTUL PENTRU DEZVOLTAREA JUDETULUI BOTOSANI
asigurarea mentenanței rețelelor utilizatorului final, asigurarea mentenanței rețelelor concesionate în regim propriu și nu prin externalizări ar putea reprezenta elemente care ar asigura un flux de capital suficient pentru ca asigurarea cu apă a județului să nu mai fie periclitată.
● Infrastructura de gaze naturale. Propunerea noastră este sa lucrăm in vederea extinderii magistralei de gaz către Săveni si Darabani , fiind astfel posibila conectarea tuturor UAT de pe noul traseu. Totodată cu fondurile asigurate prin POIM sa realizăm distribuția către utilizatorii finali de gaz , persoane fizice si juridice . Acest lucru va duce inerent la dezvoltarea zonei si a județului fiind astfel un pas important in creșterea nivelului de trai in județul Botoșani.
● Nu în ultimul rând, redeschiderea vămii de la Racovăț-Probotești ar reprezenta o plus valoare adusă județului. Prin pactul Molotov-Ribbentrop România și românii au pierdut o parte din teritorii, frați și surori, rude și prieteni. După 50 de ani românii de pe ambele margini ale Prutului, de ambele părți ale graniței, au reluat vizitele, întâlnirile, și prin închiderea acestui punct de trecere sunt nevoiți să ocolească prin vama Siret-Porumbne. Demersurile diplomatice cu Ukraina, țară vecină și prietenă, nu sunt, sau nu ar trebui să reprezinte un obstacol insurmontabil, trebuie doar ca cererile să fie auzite la Ministerul Afacerilor Externe.
● Din nefericire, în acest moment starea drumurilor care străbat județul este invers proporțională cu mărimea entității de care aparțin. Astfel,
PACTUL PENTRU DEZVOLTAREA JUDETULUI BOTOSANI
drumurile comunale sunt mai bune decât cele județene, iar cele naționale mai rele decât cele administrate de Consiliul Județean. Cu toate că avem în județ o secție a drumurilor naționale, ca și județul învecinat, o simplă deplasare pe drumul Dorohoi-Suceava ne arată că și la acest capitol suntem văduviți, segmentul de peste podul de la Siret fiind refăcut pe când cel din Botoșani, nu. De asemenea, Direcția Județeană de Drumuri și Poduri ca și componentă a Consiliului Județean trebuie să realizeze investițiile propuse și să reprezinte o punte de legătură viabilă între investițiile derulate din fonduri europene sau guvernamentale. Are datoria de a monitoriza toate investițiile ce se desfășoară la nivel județean pe infrastructura rutieră astfel încât lucrările să fie executate la un nivel ridicat de calitate.

D. Dezvoltare
● Parc industrial și zonă liberă. Necesitatea creării unui parc industrial în județul Botoșani a fost reiterată de-a lungul timpului de mai mulți oameni politici, existând și o încercare de înființare a acesteia acum câțiva ani. Zona aleasă, Bucecea, se pretează foarte bine, fiind in apropierea căii de comunicații către aeroportul Salcea, către legătura cu vestul și sudul țării prin E 58, acces feroviar facil către Europa, Ucraina și CSI prin nodul de cale ferată de la Verești. Dispune de asemenea de infrastructura de transport a energiei electrice și are in apropiere sursă de apă. Integrarea unei zone libere ar aduce o plus valoare județului nostru, graniță de est a Uniunii Europene, prin activitatea de comerț care s-ar dezvolta, prin tranzitul mărfurilor, prin locurile de muncă create. Înființarea și delimitarea teritorială a zonelor libere în România se face prin hotărâre a Guvernului, prin care se aprobă și regulamentul de organizare, funcționare, exploatare, administrare și control al zonei libere (art. 6 și 7 din Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, modificată și completată prin Legea nr. 244/2004), și aici intervine din nou unitatea parlamentarilor botoșăneni, a partidelor politice prezente sau nu în parlament. În România funcționează în prezent șase zone libere: Constanța, Brăila, Galați, Sulina, Giurgiu și Curtici – Arad. După cum putem observa sunt legate în mare parte de prezența porturilor de pe Dunăre sau Marea Neagră, dar și de prezența fostei granițe de Vest și Sud a României, care în contextul actual (lipsa granițelor în UE) nu au justificare. Este una dintre oportunitățile geo-strategice furnizate de poziționarea noastră la granița uniunii de care trebuie să profităm. Putem lua exemplu de la Zona Economică Liberă Bălți, care, într-un stat nemembru al uniunii europene a reușit investiții masive și care nu doar că a creat locuri de muncă ci a și adus un beneficiu uriaș în dezvoltarea zonei.
PACTUL PENTRU DEZVOLTAREA JUDETULUI BOTOSANI
● Ne aflăm pe un teritoriu mărginit de ape, Prut și Siret, suntem pe locul II în țară ca suprafață a luciului de apă și cu toate că natura a fost darnică cu noi, în județ lipsesc cu desăvârșire investițiile în domeniul piscicol, lipsește veriga ce ar putea lega producția de pește de cumpărătorul final, de lanțurile de magazine. Necesitatea și oportunitatea unor investiții într-o unitate de procesare și ambalare ar trebui de asemenea să figureze pe agenda investițiilor care merită susținute.
● Conform site-ului https://www.crestinortodox.ro în județul Botoșani exista un număr de 13 mănăstiri și schituri, respectiv mânăstirile: Agafton, Balș, Coșula, Cozancea, Gorovei, Guranda, Sfântul Nicolae Domnesc din Popăuți, Sihăstria Voronei, Știubieni, Vorona și Zosin si schiturile Oneaga, Schitul Sfântul Ioan de la Neamț. Un număr impresionant de biserici monument, de biserici din lemn cu o vechime de sute de ani, de biserici unice în lume, cum este cea de la Hilișău-Crișan. Cu binecuvântarea Patriarhiei si cu sprijinul Mitropoliei Moldovei și a Bucovinei s-ar putea organiza o formă de turism ecumenic pe lângă care ar putea fi dezvoltate pensiuni agroturistice, locuri de agrement, etc.
● Turismul pentru pescuit se practică și poate constitui o sursă de venit, ar fi necesară, la nivel județean, o structură asociativă care să cuprindă atât proprietarii de iazuri cât și cei care dețin pensiuni, hoteluri în zonă.
● Parte integranta a capacităților de cazare județene sunt tabăra de la Agafton și Complexul de la Ipotești unde trebuie organizate tabere de recreere, educație, sportive, pentru copii județului și în mod special pentru cei care nu au posibilitatea de a ajunge într-o astfel de facilitate, copii instituționalizați sau proveniți din familii defavorizate.
PACTUL PENTRU DEZVOLTAREA JUDETULUI BOTOSANI
● Ne mândrim că de pe aceste meleaguri au plecat în lume artiști plastici, muzicieni, doctori renumiți, istorici și ingineri. George Enescu este unul dintre ei, ajuns un muzician de renume mondial. Un concurs internațional ”George Enescu”, organizat chiar la Liveni sau în Dorohoi, unde este si muzeul său memorial, ar fi un motiv bun de promovare a culturii, a județului în sine.

E. Social
● „Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta” ne îndeamnă cartea de căpătâi a omenirii. Și nu se referă doar la părinții biologici, ci la toți înaintașii, la toți vârstnicii. Dacă în domeniul asistenței sociale pentru copii și tineri lucrurile s-au schimbat mult față de perioada comunistă, prin desfacerea marilor centre de copii și prin integrarea lor în societate adoptând , la nivelul asistenței sociale a generației a III-a, locurile din azilele de bătrâni sunt deficitare iar condițiile de trai nu sunt cele pe care ni le-am dori cu toții pentru părinții noștri. De aceea, dezvoltarea rețelei de azile de stat și încurajarea inițiativelor private din acest domeniu trebuie sprijinită, susținerea implementării proiectelor de acest gen ar trebui să devină o prioritate.
● Cu toate că până la vârsta majoratului (sau până termină o formă de învățământ), tinerilor li se asigură un minim de subzistență din partea statului(ajutoare, alocații, etc.), după această perioadă se trezesc brusc, fără sprijin, într-o societate unde și cu sprijinul părinților este greu să reușești să-ti închegi o familie, să te așezi la casa ta. Trebuie gândit și implementat un program de sprijin pentru tineri, și în mod special al celor care vor să se stabilească în mediul rural, depopularea satelor fiind o realitate cu care ne confruntăm zilnic.
Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *