FINALIZAREA PROIECTULUI Înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice, a unui  centru de preparare și distribuire hrană și a unei unități de îngrijire la domiciliu în comuna Păltiniș, județul Botoșani

0

UAT COMUNA PĂLTINIŞ în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea cu succes a proiectului Înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice, a unui  centru de preparare și distribuire hrană și a unei unități de îngrijire la domiciliu în comuna Păltiniș, județul Botoșani, cod SMIS 113806, având locația în Str. Principală, Localitatea Horodiștea, Comuna Păltiniș, județul Botoșani.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în cadrul Axei Prioritare 8: „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1: „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul Specific 8.3: „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, în baza contractului de finanțare încheiat în data de 22.02.2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul a fost derulat pe o perioadă de 53 de luni, în perioada  01.03.2017 – 31.07.2021, având o valoare totală de 4.271.627,78 lei din care valoarea totală eligibilă 3.859.236,20 lei, valoarea contribuției publice 3.859.236,20 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 3.280.350,76 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 501.314,44 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în înflințarea de servicii sociale multifuncționale fără componentă rezidențială (centru de zi, unitate de îngrijire Ia domiciliu pentru persoanele vârstnice și cantină socială), în vederea asigurării incluziunii sociale și prelungirii și îmbunătățirii calității vieții persoanelor vârstnice aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din localitatea Păltiniș, prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii de servicii.

Obiectivele specifice ale proiectului: dezvoltarea unor servicii de promovare a participării sociale active și demne a persoanelor vârstnice și prelungirea și îmbunătățirea calității vieții acestora prin înființarea (și crearea infrastructurii corespunzătoare) unui centru de zi în vederea furnizării de servicii sociale, medicale și socio-profesionale pentru un număr minim de 100 de persoane vârstnice din localitatea Păltiniș, în vederea furnizării de servicii socio-medicale specializate pentru minim 50 de persoane vârstnice cu nevoi de îngrijire de lungă durată din localitatea Păltiniș; dezvoltarea unor servicii sociale pentru minimizarea efectelor deprivării materiale și prevenirea izolării și excluderii sociale a persoanelor vârstnice prin înființarea unei cantine sociale în vederea preparării și furnizării hranei pentru minim 50 de persoane vârstnice aflate în dificultate.

Rezultate obținute: Infrastructura de servicii reabilitată, modernizată, extinsă și dotată în conformitate cu normativele tehnice în vigoare privind construcțiile civile cu funcțiuni sociale; 3 servicii sociale destinate persoanelor vârstnice aflate în dificultate din Comuna Păltiniș, licențiate; Minim 150 de persoane vârstnice care vor beneficia de servicii sociale pentru depașirea situațiilor de dificultate, dupa cum urmează: minimum 100 de persoane vârstnice vor beneficia de serviciile oferite în cadrul centrului de zi, care urmăresc prelunginea și îmbunătățirea calității vieții acestora; minimum 50 de persoane vârstnice, cu nevoi de îngrijire de lungă durată vor beneficia de servicii de îngrijire Ia domiciliu în vederea asigurării unui grad mai ridicat de independență și siguranță; minim 50 de persoane vârstnice (dintre cele care accesează serviciile anterioane) vor beneficia de măsuri pentru combatenea efectelor sărăciei și deprivării materiale și prevenirea izolării și excluderii sociale prin accesarea serviciilor furnizate în cadrul cantinei sociale.

În ceea ce privește impactul investiției la nivelul Comunei Păltiniș, aceasta a determinat creșterea calității vieții persoanelor vârstnice prin accesul la servicii sociale care urmăresc prelunginea și îmbunătățirea calității vieții acestora pentru depașirea situațiilor de dificultate, prin accesul la servicii de îngrijire Ia domiciliu în vederea asigurării unui grad mai ridicat de independență și siguranță, dar și prin accesul la serviciile cantinei sociale în vederea  combaterii efectelor sărăciei și deprivării materiale și prevenirii izolării și excluderii sociale.

 

Date de contact Beneficiar:

Costel Romanescu – Manager proiect

Str. Păltiniș, Comuna Păltiniș, județul Botoșani 

Telefon: 0231.622.103, Fax: 0231.622.322

Email: uatpaltinisbt@gmail.com.

 

Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *