Aproape 1 milion de euro ne costă extinderea cimitirului Eternitatea cu încă 55.600 mp

0

 

 


Primăria Botoșani a scos la licitație proiectul ”Extinderea cimitirului Eternitatea – etapa 1”. Proiectul a fost scos la licitație pentru aproape 1 milion de euro, respectiv 4,51 milioane lei, licitație urmând să aibă loc pe 28 octombrie 2021.

Prima etapă vizează extinderea cimitirului pe o suprafață de 55.600 metri pătrați, proiectul total prevăzând extinderea pe 77.928 mp.

Municipiul Botoșani traversează de câțiva ani o criză a locurilor de veci, iar extinderea cimitirului Eternitatea este singura variantă pentru a rezolva problema.

 

 


Anunțul licitației prevede următoarele aspecte: ”Municipiul Botoșani se confruntă cu o acută lipsă de locuri de înhumare în ambele cimitire ale orașului. Singura posibilitate de rezolvare a problemei este extinderea cimitirului Eternitatea pe terenul proprietate a Consiliului local. Terenul, în suprafață de: 77.928,00 mp, este adiacent vechiului cimitir și prin lucrări de sistematizare se poate alipi construcției existente. Etapa I se referă la o suprafață de: 55.600,00 mp. Acest teren se află într-o zonă nesistematizată și prin lucrări de protecție cu arbori și arbuști se poate amenaja o nouă aripă a cimitirului existent. Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea cadrului legal pentru înfiinţarea unor noi locuri de înhumare prin lucrările de extindere a cimitirului Eternitatea din municipiul Botosani pe terenul proprietate a Consiliului local. Proiectul vizează îmbunătățirea activității primăriei în domeniul serviciilor sociale în municipiul Botosani și creșterea confortului cetățenilor în municipiu. Obiectivele specifice ale proiectului Terenul, în suprafață de: 55.600,00 mp, este adiacent vechiului cimitir și prin lucrări de sistematizare se va alipi construcției existente. Acest teren se află într-o zonă nesistematizată și prin lucrări de protecție cu arbori și arbuști se poate amenaja o nouă aripă a cimitirului existent. Principalele activități din cadrul proiectului sunt: – Lucrari de sistematizare pe verticala a terenului. – Lucrari generale de constructie de conducte. Executantul va întocmi pe cheltuiala sa toate documentele legate de punerea în funcțiune instalațiilor de apă-canal conform reglmentărilor impuse de operatorul licențiat SC Nova ApaServ SA Botoșani. – Lucrari de executie instalatii electrice.

 

Executantul va întocmi pe cheltuiala sa toate documentele legate de punerea în funcțiune a instalațiilor electrice conform reglementărilor impuse de operatorul licențiat SC Delgaz Grid SA. – Lucrări de montaj a sistemelor tehnice de alarmare contra efracției. Executantul va întocmi pe cheltuiala sa toate documentele legate de punerea în funcțiune a sistemelor de alarmare contra efracției și de obținere a Avizului Inspectoratului de poliţie judeţean. În cazul utilajelor și echipamentelor tehnologice, sistemelor de alarmare, și orice alt produs pus în operă care necesită mentenanță, executantul va asigura mentenanța acestora fără alte costuri suplimentare din partea beneficiarului pe toată perioada de garanție acordată lucrării. Executantul va asigura pe cheltuiala sa toate condițiile necesare funcționării sistemelor de: încălzire/răcire, alarmare la efracţie, alimentare cu apă, pe perioadele de timp friguros pe toată perioada de garanție acordată lucrării. În cazul plantațiilor, acestea se vor realiza în perioada optimă de plantare (primavară, toamnă), iar întreținerea lor (udare, toaletare) până la semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, va fi făcută de către executant, fără costuri suplimentare din partea beneficiarului. În cazul execuției de lucrări de racordare a conductelor pe trotuar sau carosabil amplasamentul se va aduce obligatoriu la starea initiala conform “Regulamentului privind stabilirea conditiilor pentru eliberarea avizelor de interventie, urmarirea si receptia lucrarilor de interventii la retelele edilitare de utilitati publice” sau conform specificațiilor Serviciului de investiții, în cazul în care refacerile afectează un amplasament pe care s-au executat lucrări și se află în perioada de garanție. Toate lucrările pe discipline vor fi realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini și a Caietelor de sarcini din proiectul tehnic întocmit de proiectantul general SC PROIECT AIC SRL Suceava. Recepţia la terminarea lucrărilor se va face cu respectarea prevederilor HG nr. 273/1994 cu completările şi modificările ulterioare, privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente.

 

 


Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *