Primăria Dorohoi combate corupția cu fonduri europene

0

Primăria Dorohoi, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă

LANSEAZĂ: CAMPANIA DE CONŞTIENTIZARE ŞI SEMNALARE A POSIBILELOR ACTE DE CORUPȚIE SAU ÎNCĂLCARE A ETICII LA NIVEL U.A.T. MUNICIPIUL DOROHOI

Campania cu o durată de 2 ore se va desfășura în 4 runde, în Dorohoi, la Braseria „Eden”, ora 10:00, după cum urmează:

 16 iunie, 30 iunie, 14 iulie, 28 iulie 2022

 

Scopul campaniei este de a sprijini autoritatea administrației publice locale să implementeze diverse instrumente de semnalare a posibilelor acte de corupție în vederea scăderii nivelului de corupție la nivelul întregului municipiu, scăderea birocrației, alinierea României la standardele europene, educația societății în spiritul eticii și integrității și dezvoltarea economică a orașului.

Astfel, pentru asigurarea implementării politicilor anticorupție, se dorește implicarea activă a tuturor membrilor comunității (IMM-uri, ONG-uri, intituții publice, cetățeni etc.), care, își vor putea exprima părerea și vor putea semnala posibile cazuri de corupție sau de încălcare a eticii și transparenței prin sistemul de avertizare „whistle-blowing” de pe platforma anticorupție „e-stop-corupție- Dorohoi” ce va fi înființată și la care vor avea acces toți actorii societali.

Intervenția rezultată din acțiunile din cadrul campaniei va contribui la:

OS1. Creșterea gradului de informare și conștientizare a cetățenilor și a personalului administrației publice locale din Municipiul Dorohoi cu privire la impactul fenomenului corupției prin 4 campanii pentru 80 de participanți.

OS3. Creșterea gradului de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției prin implementarea unei platforme anticoruptie „e-stop-coruptie-Dorohoi”, introducerea și certificarea standardului ISO 37001 și includerea a două noi proceduri operaționale privind măsurile preventive anticorupție.

 

Proiectul implementat are o valoare totală de 396.897,49 lei, iar valoarea nerambursabilă este de 388.959,55 lei.

Durata de implementare a proiectului este de 8 luni: respectiv de la data de 11.02.2022 până la data de 11.10.2022.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la sediul U.A.T. Municipiul Dorohoi, Strada Grigore Ghica nr. 34, județul Botoșani, cod poștal 715200, România, website: www.primariadorohoi.ro.

Niciun comentariu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *