Tag
Au fost terminate lucrările pentru: „Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Dorohoi”