Tag
Școlile Satelor Noastre – Educație pentru Cetățenie Activă și Drepturile Omului. Elevi din Liceul Trușești învață să fie ”cetățeni activi”